utorak, 23. veljače 2016.

KONJUNKCIJA SATURNA I MARSA U SIDERALNOM ZNAKU ŠKORPIONA

Mars i Saturn su suprotnosti. Mars je brzina i toplina, a Saturn je sporost i hladnoća. Mars dodaje gas, a Saturn pritiska kočnicu. Mars je divljak koji se ne obazire na granice, a Saturn je strogi tradicionalista koji se drži zakona. No, Mars je u Saturnovom znaku Jarca egzaltiran jer mu odgovara usmjerena disciplina koju Saturn pruža dok je Saturn u Marsovom znaku Ovna debilitiran jer se teško ili nikako ne prilagođava brzim promjenama i strastvenom temperamentu Ovna. To znači da ovdje imamo igru suprotnosti koje za energije Marsa mogu predstavljati dobrodošlo usmjerenje i disciplinu koja usmjerava prema konačnom rješenju.

Mars je u domaćem okruženju jer on je ipak vladar Škorpiona, ovdje se osjeća kao kod kuće. To znači da Mars jako dobro koristi moć kontrole i discipline koju na njega prebacuje Saturn. Aktivnosti koje zahtijevaju disciplinu usmjerenu na konkretne rezultate mogu ostvariti dostignuća u periodu ove konjunkcije.

Mars ulazi u sideralnog Škorpiona 20.2.2016. Nakon ulaska Marsa u Škorpion desiti će se i retrogradnost prvo Saturna i zatim i Marsa. Saturnova retrogradnost od 25.3.2016 do 13.8.2016. Tokom ovog perioda mogu se početi očekivati blokade, možda zbog straha od promjene, možda zbog nesigurnosti, obeshrabrenja i potištenosti i slično. Sve nas to može odvajati od ostvarenja ciljeva. Tada će biti malo teže dobiti moć kontrole i discipline i zbog toga je moguć bijes frustriranog Marsa koji ne uspijeva ostvariti željeno. To je poput povlačenja nakon početnog suočavanja sa preprekama: zaključujemo da se ne isplati djelovati, da je možda bolje da se odmorimo, opustimo, relaksiramo. Energije su prilično napete i to će nas tjerati na odugovlačenje i odbijanje prihvaćanja odgovornosti za rezultate u životu. Kao da će sposobnost discipline i kontrole otići na spavanje. Inteligencija (Jupiter) će biti u meditaciji (retrogradnost), a disciplina (Saturn) na spavanju. Sve zajedno predstavlja period povlačenja, introspekcije, pregleda prethodnih rezultata, prilagođavanje strategija, planova i slično.

I opet Mars agresivac predstavlja napade kojima pokušava ostvariti ciljeve. U nekim stvarima zaista i uspijeva. Do perioda njegove retrogradnosti. Od 17.4.2016. do 30.6.2016. Od tada i naša energičnost i strast počinju razmišljati o tome da li se pametno djelovalo i odlučuju krenuti "u remont" ili obnovu. Taj period, retrogradnost Jupitera, Saturna i Marsa je period povratka u prošlost, inventure ili revizije.Mars će krenuti u retrogradno kretanje na 14-tom stupnju sideralnog Škorpiona, a to je upravo stupanj na kojem se nalazi zvijezda Antares koja predstavlja "srce Škorpiona" i poznata je kao "rival (ili suparnik) Marsa". Mars se okreće u rikverc u susretu sa svojim suparnikom koji se nalazi u sazviježđu (nakšatri) Đješta koja je poznata kao mjesto vojne i političke moči, dostignuća, ali i mogućeg pada i gubitaka. Ovaj dio neba je također mjesto manifestacije ljubomore, osjećaja odbačenosti ili izdaje.

Susresti ćemo se sa neostvarenim ciljevima i nakon nekog vremena analize i promišljanja postati ljuti zbog razočarenja. Prvi trenutci susretanja sa aktivnostima koje se ne odvijaju u skladu sa idejom ili planom, čak niti ne u skladu sa zasluženim (pa se zbog toga osjećamo da je svijet nepravedno mjesto) biti će upravo oko sredine travnja 2016. No, ipak postoji volja da se radi na rješenju problema. Ono što se ne uspije riješiti do kraja lipnja izazvati će bijes i ljutnju pa i moguću agresiju.

Sve ovo može govoriti i o financijskim problemima, ekonomskim poteškoćama te o teškim odlukama (rezovima) koji se trebaju donijeti u tom području. To posebno pogađa Hrvatsku jer se ova konjuncija Marsa i Saturna događa u ascendentu Republike Hrvatske. Za Hrvatsku je 2016-ta godina odgovornosti koja se konačno treba prihvatiti i prolazak Marsa kroz ovo područje zodijaka nameće konkretnu aktivnost koja ponekad može biti bolna, izazvati razočarenje i čak bijes i ljutnju.

No, najzanimljivija stvar nije to što Mars upravo na 14-tom stupnju kreće u retrogradnost nego što će se krajem kolovoza na istom stupnju desiti konjunkcija Marsa i Saturna (točnije 24.8.2016.). Krajem ožujka se pojavljuju prve blokade, zatim one eksaliraju do kraja travnja. U travnju se pojačava osjećaj izdaje, odbačenosti, prevare i zbog toga ljubomore koja može dovesti do sukoba i prepirki oko vlasti i moči upravljanja. Neke postavke će se vratiti na "default" jer ćemo shvatiti kako drugačije ne ide. Konačni obračun možemo očekivati krajem kolovoza koji će kulminirati početkom rujna jer se točno 1.9.2016. dešava pomrčina Sunca na 15-tom stupnju Lava. Kraj kolovoza i početak rujna mogu biti odlučujući trenutci tokom 2016 godine u brobi za vlast na globalnom nivou. Cijeli proces uključuje susret Marsa i Saturna sa Antaresom što predstavlja visoki potencijal intenzivno agresivne kombinacije i stoga nam je svima potrebno mnogo discipline i samokontrole kako bi zadržali stabilnost u ovakvim situacijama.

srijeda, 17. veljače 2016.

POGLED NA LJUBAV, PARTNERSTVA I ODNOSE KROZ ĐJOTIŠ

Vede tumače kako su dharma, artha i kama interesi koje ljudska bića tokom života žele zadovoljiti. Dharma predstavlja moral i etiku (religiju, filozofiju, životne vrijednosti...), artha je ekonomski napredak, a kama su zadovoljstva i uživanje raznih tipova. Ovi ciljevi naizgled mogu biti proturječni i može izgledati teško zadovoljiti ih istovremeno i usklađeno. Kako ih se može uravnotežiti i biti zadovoljan na svim ovim područjima? To je pitanje koje je Dharmarađa postavio kralju Judištiru.
Judištir je odgovorio da je te želje moguće ostvariti u dobrom partnerstvu ili braku. Brak daje mogućnost ostvarenja svih želja: dharma, artha i kama.
Zašto ove želje nisu usklađene? Zato što ponekad imamo želje za uživanjem koje se protive našem zdravlju, ekonomskom napretku ili moralu. U braku je moguće uravnotežiti sve ove želje. One trebaju biti zadovoljene. Ako nisu zadovoljene uvijek će postojati žudnja za ostvarenjem i shodno tome nezadovoljstvo. To je važnost kvalitetnog braka ili partnerstva; tako imamo mogućnost ostvariti želje na konstruktivan način i na taj način ljudsko biće ima priliku uzdignuti se na zadnji ili četvrti nivo životnog ostvarenja, a to je mokša ili oslobođenje od poistovjećivanja sa materijalnom energijom. U životu civiliziranog ljudskog bića sva četiri interesa trebaju biti zadovoljena, ali je mokša konačni ili vrhovni interes.


Brak također predstavlja utočište za dvije duše koje žele ostvariti svrhu života. To je utočište na tri nivoa: materijalnom (tjelesnom), emocionalnom i duhovnom.Osim toga bračno partnerstvo predstavlja bazu za odgoj djece koja će mijenjati budućnost.
U priči o Saturnu (Šaniju) i Suncu (Surji) koja se može pronaći u vedskim tekstovima Puranama  opisani su odnosi između Surje i njegove žene. Surja i Šani su otac i sin. Surya je jednom prilikom bio razljućen i vrijeđao je majku Šanija, čupao ju je za kosu i to je ostavilo utisak na Šanija te je on odlučio predstavljati sve što je suprotno Suncu. Šani je na taj način postao odmetnik i pokazuje negativnosti, greške, nameće kazne i slično. Poanta je da djeca upijaju odnos roditelja i to reproduciraju u svojoj budućnosti. Djeca postaju ono što od svojih roditelja vide i nauče. Naravno postoje vrijedni izuzeci, ali utisak uvijek ostaje u podsvijesti. Neka znanstvena istraživanja tvrde da se podsvjest djeteta se "zaključava" nakon pete ili šeste godine. Što do tada uđe unutra ostatak života ostaje u podsvijesti.


Što se tiče dharme, atrhe i kame lako je shvatiti na koji način brak daje "povlastice" za zadovoljenje svih ovih želja. A što je sa četvrtim interesom duše: mokšom?
Nakon što ljudsko biće ostvari zadovoljstvo spomenuta tri interesa spremno je za uzdizanje na nivo mokše. To je zapravo konačni cilj ljudskog života, a brak pruža utočište u kojem se ljudsko biće priprema za to. Bračno partnerstvo također treba imati u vidu i mokšu te partneri trebaju imati želju za ostvarenjem tog područja života i surađivati na tome. Takav brak može biti istinski ispunjujuć za svaki nivo ostvarenja u ljudskom životu.
Kako iz natalne karte možemo vidjeti potencijale braka upravo u smislu ostvarenja istinskog zadovoljstva i ispunjenja svrhe ljudskog života?

Dvanaesta kuća natalne karte predstavlja oslobođenje (mokša). Sedma kuća predstavlja vezanost, želju za uživanjem i sljedeće rođenje zbog te vezanosti i želje (kama).
Ove dvije stvari u natalnoj karti predstavljaju duhovno ispunjenje i materijalno zadovoljstvo. Ako su vladari ovih kuća prijatelji i u dobrom odnosu u položajima u natalnoj karti onda postoji dobar potencijal za zadovoljavajuće i duhovno ispunjujuće partnerstvo u životu.
Ovo je vrlo važno jer je konačni smisao partnerstva ili braka oslobođenje od vezanosti. Znači "brak" (sedma kuća) treba biti u dobrom odnosu sa "oslobođenjem" ili mokšom (dvanaesta kuća).
Tom logikom možemo primjetiti da će neki znakovi (kada su ascendenti u tim znakovima) imati bolje potencijale od ostalih jer su vladari spomenutih kuća prirodni prijatelji. Kod drugih ascendenata vladari tih kuća su prirodno neprijatelji. Dobre potencijale imaju: Bik, Rak, Lav (polovično), Djevica, Škorpion te Riba.

Istim načinom možemo provjeriti odnos ascendenta i sedme kuće i njihovih vladara. U tom slučaju ascendent predstavlja osobu, a sedma kuća partnera/icu. Ascendent je dharma, a sedma kuća je kama i na taj način gledamo omjer životnih vrijednosti i zadovoljenja želja. U kakvom su odnosu ta dva područja života?
Ako je odnos vladara ascendenta i vladara sedme kuće pozitivan onda zaključujemo da osoba ima dobru sposobnost da stvori kvalitetno partnerstvo. No, opet pogledavši prijateljstvo između vladara znakova i pripadajućih vladara sedmih kuća od istih znakova vidimo da niti u jednom slučaju te dvije planete nisu obostrani prijatelji. Znači, bilo koji znak ascendenta da uzmemo neće biti potpuno prijateljski sa svojom sedmom kućom, odnosno partnerom/icom. Zaključak je da ne postoji idealno partnerstvo, odnosno ovaj svijet nije lišen barem minimalnih problema u partnerstvu, braku i odnosu općenito. To konačno može značiti da istovremeno u potpunosti zadovoljiti dharmu i kamu izgleda poput nemoguće misije.
Relativni položaj vladara sedme kuće u odnosu na ascendent s druge strane predstavlja konačni rezultat partnerstva. To znači da netko može imati slabe sposobnosti stvaranja kvalitetnog odnosa, a ipak imati dobro partnerstvo i obratno (ako je vladar sedme kuće dobro/loše pozicioniram u odnosu na ascendent). "Karma" ili sudbina igra određenu ulogu što znači da određeni dio sreće ili nesreće konzumiramo kao "nagradu" ili "kaznu" za djela koja smo činili (ili nismo) u prošlim životima.


Alati đjotiša nam mogu opisati još mnogo zanimljivih činjenica o partnerstvima. U đjotišu postoji jedinstveni koncept arudha što znači "odraz" ili "iluzija". Kada sebe gledamo u zrcalu naš odraz je naša slika, iluzija nas samih. Na sličan način možemo promatrati svako područje života, odnosno tehnikama đjotiša možemo vidjeti vanjsku sliku, odraz ili iluziju o bilo kojem području života uključujući partnerstva. Obično je tako da okolina vidi naš odraz dok je pravi sadržaj skriven i nepoznat onima koji nas površno poznaju. Zato arudhe određenih kuća imaju važnost u određivanju reputacije u vanjskom smislu i prognoziranju nekih značajnih događaja na vanjskom, vidljivom, materijalnom, nivou.
Arudha dvanaeste kuće (nazivamo je Upapada lagna, a u natalnoj karti označena je simbolom UL) na taj način predstavlja uspjeh partnerstva na vanjskom nivou, da li uopće postoje vanjske okolnosti koje podržavaju uspjeh braka i ostvarenje istinske svrhe braka kao utočišta za dvije duše koje teže ostvarenju duhovnog ispunjenja ili mokše.
Odraz sedme kuće (u natalnoj karti predstavljen simbolom A7, kao arudha sedme kuće) predstavlja odraz ili sliku ljubavnog odnosa, odnosno kame, želje za zadovoljstvom kroz partnerstvo.
Odraz ascendenta nazivamo arudha lagna i predstavljamo ga simbolom AL. On nam govori o reputaciji i ugledu, vanjskoj slici nas samih, kako nas okolina vidi i doživljava. AL je odraz naše dharme.
Odnos ova tri elementa u natalnoj karti govori o tome koliko će se ljubavni odnos zaista u vanjskom smislu uspjeti konzumirati, da li će postojati povezanost i privrženost koja će biti zadovoljavajuća pa čak i mjerljiva.

Problem u odnosu može nastati kada se zaljubimo u "vanjsku" osobnost. Ono što je osoba u društvu prijatelja, u vanjskom okruženju, zaljubimo se u njenu reputaciju i ugled u društvu. Svatko od nas ima dvije strane: "prava" osoba i "druga" osoba (AL i lagna, odnosno odraz ascendenta i ascendent). Kad se zaljubiš u pravu osobu ne poznaješ onu drugu osobu. Druga se osoba prije ili kasnije razotkrije i nije obavezno da će nam se svidjeti. Peter De Vries tvrdi: "Problem u braku je što se zaljubimo u osobnost, a moramo živjeti sa karakterom".

Arudha lagna predstavlja vanjsku osobnost, a ascendent, Sunce te Mjesec predstavljaju pravi karakter na 3 različita nivoa (tijelo, duša i um). Važno je uzeti u obzir obje slike i donijeti kompletni zaključak. Egzistiramo u materijalnom svijetu i sa sobom nosimo karmu ili uvjetovanosti. Utjecaj materijalne prirode se jasno može vidjeti u natalnoj karti i ne može se zanemariti. Poznavajući te utjecaje, uzimajući ih kao smjernice u životu, možemo sebi i drugima pomoći i donositi kvalitetnije odluke.