petak, 25. rujna 2015.

Vamana - peti avatar Višnua

Danas slavimo pojavu Vamana, Višnuovog avatara. Vamana je smanjio ponos kralja Balija, asure koji je vršenjem vatrenih žrtvovanja postao močniji od Deva, vladara rajskih područja univerzuma. Bali je pokorio Deve i otjerao ih iz njihovih nebeskih prebivališta. Deve su se po savjetu svojeg gurua sakrile u razne djelove univerzuma.
Deve su molili Gospodina Višnua da se pojavi i spasi ih od Balija koji je preuzeo njihovo nebesko kraljevstvo. Višnu se pojavio kao sin Aditi i mudraca Kašjape. Preuzeo je oblik brahmane, svete osobe u celibatu, patuljka. Imao je svu parafernaliju putujućeg sveca, brahmane. Tako je došao kod Balija, točno u trenutku održavanja vatrenog žrtvovanja. Bali je tada već pobijedio Deve i otjerao ih sa njihovog položaja. Bali je tako postao vladar cijelog univerzuma.
Običaj je da se gostu ponudi ono što želi, da mu se ispuni želja. Bali je bio čestit i istinoljubiv i upitao je Vamanu koju želju da mu ispuni. Vamana je odgovorio da, pošto je on putujući brahmana patuljak ne treba mnogo, ali da će se zadovoljiti sa onoliko zemlje koliko može obuhvatiti sa svoja tri koraka.
Šukraćarja je učitelj asura i prepoznao je Vamanu kao Višnua te je znao njegovu namjeru. Znao je da se Vamana pojavio da Baliju uskrati vladavinu nad univerzumom. Zato je savjetovao Balija da ne ispuni svoje obećanje jer će to biti izvor gubitka njegovog sveobuhvatnog kraljevstva. Venera predstavlja Šukraćarju i njegovu želju za vladanjem i uživanjem u materijalnoj prirodi. Jupiter predstavlja Vamanu odnosno odanost vrhovnom principu pravde i morala u univerzumu te predanosti Božanskoj Osobi koja utjelovljuje te principe. Jupiter i Venera su u sukobu jer predstavljaju suprotstavljene strane.
Bali nije poslušao svog učitelja jer je po prirodi odan istini i nije želio prihvatiti vladavinu nad cijelim univerzumom pod cijenu žrtvovanja svoje istinoljubivosti. Tako je Bali dokazao svoju istinsku prirodu bhakte, štovatelja Višnua. Bali je na taj način Vamani ispunio želju i dopustio mu da uzme onoliko zemlje koliko je može obuhvatiti sa svoja tri koraka.
Vamana je tada povećao svoje tijelo tako da je jednim korakom zakoračio do kraja ovog materijalnog univerzuma, a drugim je korakom stao na drugi kraj univerzuma. Palcem na stopalu je Vamana dodirnuo omotač ovog univerzuma i napravio rupu u njemu. Na taj su način vode duhovnog oceana u kojoj prebiva ovaj univerzum mogle ući unutar univerzuma i te se vode na planeti Zemlji zovu rijeka Ganges.  Na taj je način Vamana obuhvatio cijeli univerzum i dokazao da je sve u Njegovom vlasništvu. Nije ostalo mjesta za treći korak i zato je Bali pristao da Vamana stavi svoj treći korak na njegovu glavu. Na taj način je Bali postao autoritet u jednom od devet procesa bhakti-yoge, atma-nivedanam, odnosno potpuna predanost svega Gospodinu.


U ovoj priči postoji mnogo pouka. Gospodin se pojavljuje kako bi uspostavio ispravne principe tako da su zabave koje on provodi u ovom svijetu zapravo postavljanje principa po kojima bi živa bića u univerzumu trebala djelovati ukoliko žele napredak, uspjeh, prosperitet, sreću, zadovoljstvo i konačno oslobođenje od iluzija i lažnog poistovjećivanja (ega) u ovom materijalnom svijetu.
Nitko ne može posjedovati sve u ovom svijetu. Svi se mi rađamo u ovom svijetu sa jednom iskonskom željom, a to je da želimo biti kontrolori i uživaoci u ovom materijalnom svijetu. Po svojoj prirodi smo djelići cjeline i na taj način trebamo vršiti svoje aktivnosti. Vamana se pojavio da skrši ponos kralja Balija koji je sebi prisvojim cijeli univerzum. Kontakt sa duhovnom energijom pročišćava dušu od materijalnih želja koje iskrivljuju svrhu postojanja duše u ovom svijetu.

Pouke iz priče o Vamani najbolje opisuju riječi njegove supruge Vindhyavali i samog Vamane, avatara Višnua.

Vindhyavali je rekla:
O moj Gospodine, Ti si stvorio cijeli univerzum za uživanje u svojim zabavama. Budalasti i neinteligentni ljudi svojataju ovaj svijet i koriste ga za svoje materijalno uživanje. Oni su svakako besramni agnostici. Lažno izjavljuju da su vlasnici te misle da mogu davati milostinju i uživati. U takvom stanju, što dobroga mogu učiniti za Tebe, nezavisnog stvoritelja, održavaoca i uništavaoca ovog univerzuma?

Svevšnji Gospodin je rekao:
Dragi moj Brahma, budalasta osoba zbog materijalnog obilja postaje tupa i luda. Tako ne poštuje nikoga u sva tri svijeta i prkosi čak i Mom autoritetu. Takvoj osobi kazujem posebnu milost oduzimajući joj sve što posjeduje.


Iako je izgubio svo svoje obilje i pao sa svog izvornog položaja, iako su ga neprijatelji porazili i zarobili, a rođaci i prijatelji izgrdili i napustili, iako pati zato što je svezan i iako ga je napustio i prokleo njegov duhovni učitelj, Bali je vjeran svom zavjetu te nije odbacio svoju istinoljubivost. Kada sam govorio o religioznim principima sigurno sam to učinio pretenciozno, ali on nije odbacio religiozne principe, jer se drži dane riječi.


subota, 12. rujna 2015.

POMRČINE SUNCA I MJESECA U RUJNU 2015 I VEDE

U nedjelju ujutro očekuje nas  djelomična pomrčina Sunca. Pomrčina traje tokom jutarnjih sati od 6:40 do 11:05. Maksimalna točka pomrčine je u 8:52. Pomrčina će zapravo početi i prije izlaska Sunca.
Nakon toga, u noći između 27. i 28. rujna/septembra slijedi potpuna pomrčina Mjeseca.
Pomrčine su uzrokovane specifičnim položajima Sunca i Mjeseca koja u ovom pisanju neću objašnjavati. Mislim da nam je svima jasno kako se i zašto dešavaju pomrčine Sunca i Mjeseca.
Vedska književnost uzima u obzir točke (ili „suptilna“ tijela) koja nazivamo Rahu i Ketu i govori o njihovoj važnoj ulozi u dešavanju pomrčina.
U Bhagvata Purani (ili Šrimad Bhagavatam) je opisan dugi sukob između deva i asura. To su za naše lakše svjetovno razumijevanje suprotstavljene strane u hijerarhiji univerzuma, možemo ih nazvati silama „dobra“ i „zla“ koje su uvijek sukobljene i bore se za prevlast odnosno vladanje u univerzumu.
Ukratko ću opisati tu zgodu zbog razumijevanja uloge Rahua i Ketua u pomrčinama Sunca i Mjeseca. Kako bi se u sukobu pronašla ravnoteža devama i asurama je predloženo da bućkanjem oceana mlijeka stvore nektar besmrtnosti koji će omogućiti pobjedu u toj vječnoj bitci. Strana koja će konzumirati taj napitak postati će „besmrtna“ i na taj način vječno vladati nad univerzumom. Stoga su udružili snage u zajedničkom poduhvatu i uz pomoć zmije Vasukija i Višnua koji je uzeo oblik kornjače (Kurma avatara) i pridržavao planinu Mandaru počeli raditi na proizvodnji nektara.
Na samom početku je stvoren otrov koji je prijetio da će uništiti cijeli univerzum. Nitko drugi osim Šive nije mogao eliminirati taj otrov i zato je Šiva pristupio i popio otrov. Nakon otrova iz oceana mlijeka stvorile su se razne osobe, životinje i stvari koje su podijeljene među devama i asurama i napokon je iz oceana mlijeka izašao Dhanvantari koji je u rukama nosio vrč sa napitkom.
Asure su otele vrč pun nektara i pobjegle sa mjesta događanja. Naravno, uskoro su se asure među sobom posvađale i počele otimati za nektar. Svatko od njih je želio biti prvi koji će okusiti nektar. No, Višnu je intervenirao i uzeo oblik predivne žene, Mohini-murti, te je zaveo asure.


Materijalna energija u obliku privlačne žene zna biti izuzetno snažna i zavodljiva. Asure su joj, na njen nagovor („moha“ znači iluzija, „Mohini“ je dakle ona koja stvara iluziju i izluđuje zbunjene duše), pristale predati nektar očekivajući da će ona ravnopravno podijeliti nektar te razriješiti njihov prijepor.
No, Mohini je nektar podijelila među devama. Kada je asura pod imenom Rahu primijetio trikove koje Mohini izvodi odlučio se prerušiti u devu i ušuljati se u njihove redove. Tako je zauzeo mjesto točno između Surye i Ćandre (Sunca i Mjeseca) i kada je na njega došao red okusio je nektar. No, Surya i Ćandra su primijetili maskaradu prepredenog Rahua i otkrili njegov naum Višnuu koji je odmah svojom Sudaršana ćakrom odrubio glavu asuri. Pošto je nektar besmrtnosti već dodirnuo usnice Rahua asura je postao besmrtan te je njegovo tijelo nastavilo postojati, ali u dva dijela: glava i trup bez glave. Rahu je ostao kao glava, a „zmajev rep“ ili bezglav tijelo je nastavilo postojati kao Ketu (opisano je kako je Rahu bio asura sa zmajevim repom) od kojeg su stvorene mnoge komete koje lete univerzumom. Nakon toga im je Brahma priznao status „grahe“ i dodijelio Rahuu i Ketuu posebnu ulogu u Sunčevom sistemu.


Rahu i Ketu tako stalno traže priliku da se osvete Sunce i Mjesecu. To čine svojim pokušajima da smanje svjetlost Sunca i Mjeseca uzrokujući pomrčine. Rahu i Ketu su ustvari „sjene“ koje prekrivaju sjaj Sunca i Mjeseca tokom pomrčina. Oni borave na putanji Mjeseca točno na mjestima gdje se ta putanja siječe sa putanjom Zemlje. No, zbog zaštite koje Višnu daje Suryi i Ćandri Rahu/Ketu dvojac ne mogu dugo naštetiti sjaju najvećih svjetlećih tijela na našem nebu.
To je simbolika koja se krije iza pomrčina.
Rahu predstavlja prisvajanje onoga što nam ne pripada ili što ne zaslužujemo. Ketu je tijelo bez glave i stoga predstavlja instinkt (nema glavu- racio i inteligenciju).
Upravo zbog toga Rahu i Ketu uvode nova pravila, krše norme i predstavljaju pomicanje granica. Odlični su revolucionari, a kad se stvari izmaknu kontroli postaju fanatični teroristi.
To će nas pratiti ovog vikenda, u trenutku pomrčine Sunca. Rahu pokušava prekriti utjecaj Sunca i Mjeseca. Višnuova Sudaršan čakra u svakom trenutku štiti poredak u univerzumu tako da Rahuova djela ostaju samo na pokušaju i ne mogu trajati dugo.

Rahu i Ketu predstavljaju karmičku ravnotežu u natalnoj karti. Pomrčine Sunca ili Mjeseca predstavlja vrhunac snage ovih karmičkih čvorova. Rahu i Ketu su tada toliko smjeli da se drznu napasti Sunce i Mjesec i izazvati gubitak sjaja ovih glavnih svjetlećih tijela na nebu. Tokom takvih trenutaka moguće su manifestacije krajnosti karmičkih zaliha bez obzira da li su te zalihe povoljne ili nepovoljne. Zbog toga se u danima u blizini pomrčine mogu očekivati prekretnice ili preobrati raznih vrsta.
Kada se u nedjelju probudite sjetite se da je pomrčina Sunca upravo u toku. Ona se dešava na 26 stupnju sideralnog znaka Lava. Zatim je 28.9. pomrčina Mjeseca.

U Rig Vedi se spominje pomrčina Sunca i Riši Atri koji je bio sposoban odagnati (predvidjeti) tamu koja prekriva Sunce i Mjesec. To znači da su Riši Atri i njegovi učenici bili sposobni predvidjeti trenutke pomrčina. U ostalim spisima (Pancavimsa Brahmana) je opisano kako se pomrčina dešava u četiri stupnja ili perioda što odgovara razumijevanju moderne astronomije. Prvi stupanj se uspoređuje sa stanjem crvenkastog Sunca (simbolički nazvan kao „crvenkasta ovca“, to je stupanj u kojem postaje vidljiva kromosfera Sunca), zatim drugi dio kao Srebrno Sunce („srebrna ovca“, u kojem je vidljiva Sunčeva korona ili kruna, odnosno prsten), nakon toga Sunce ponovo dobiva svoju crvenkastu boju i četvrti stupanj je stupanj „bijele ovce“ u kojem Sunce vraća svoju izvornu boju. Opisano je također da utjecaj pomrčine na živa bića na zemlji traje 4 „prahare“ prije i poslije pomrčine u slučaju pomrčine Sunca i 3 „prahare“ prije i poslije pomrčine u slučaju pomrčine Mjeseca (jedna „prahara“ iznos jednu osminu dana, odnosno 3 sata).


U izvornoj Valmikijevoj Ramajani pomrčina Sunca prije bitke između Rame i Khare opisana je na ovaj način:
„U blizini Sunca pojavio se tamno-crvenkasti disk; u nepovoljnom trenutku dana u sumrak, približavao se vrlo brzo i bio je slijeđen naglim gubitkom svjetlosti poput noći. Ništa se više nije moglo vidjeti. Ptice i životinje su bile zaprepaštene i počele zavijati iz sveg glasa. Sunce je u potpunosti bilo progutano od strane Rahua i izgledalo je kao da je nevidljivo. Veliki prsten se mogao vidjeti oko tamnog diska koji je prekrivao Sunce. Čak su i neke zvijezde i planete postale vidljive.“

U đjotišu se tradicionalno ne preporuča donošenje velikih životnih odluka upravo na dane pomrčina. Takvim danima preporuča se povećati molitvu, meditaciju, „sadhanu“ ili duhovnu praksu. Višnu Purana također navodi da mudre osobe na dane pomrčina obustavljaju sve aktivnosti pa čak i proučavanje svetih spisa. U spisima je opisano da pomrčine utječu na stanje hrane i vode i zbog toga se pokrivaju izvori vode, bunari i spremišta hrane kako bi se zaštitili od utjecaja zraka pomrčine. 
Takvi trenutci znaju biti pogotovo intenzivni ako se dešavaju blizu važnih točaka u horoskopu ili planetarnih položaja u specifičnom natalnom horoskopu. U trenutcima pomrčine važno je zadržati uravnoteženost jer intenzitet trenutka može preplaviti osobu i vrlo lako se mogu desiti prekretnice koje mogu imati štetan utjecaj. Moguća su nagla ispoljavanja karme, bilo dobre ili loše. To je poput revolucije koja razotkriva ono što je nevaljalo i prijeti da će svrgnuti vladajući sistem i uspostaviti nove modele funkcioniranja.
Nakon pomrčine ljudi su se znali okupati i tako sprati sa sebe utjecaj pomrčine. Neki to i dan danas prakticiraju. Ljudi koji žive u blizini svetih rijeka u tijeku pomrčine odlaze uroniti u vode svetih rijeka kako bi bilo zaštićeni od nepovoljnosti zraka pomrčine. Zbog intenziteta pomrčine neki ljudi daju milostinju jer vjeruju da će se „dobra karma“ takvih djela umnožiti. Logično je onda da će se i „loša karma“ učinjena tokom pomrčine umnožiti.

Pošto se ova pomrčina, 13.9., događa u sideralnom znaku Lava onda svi vi koji imate položaje Sunca, Mjeseca i ascendenta u sideralnim znakovima Vage, Jarca, Bika i Blizanca možete očekivati pozitivne efekte (dobru karmu) kao rezultat ove pomrčine. Ako imate spomenute položaje u znakovima Djevice, Strijelca, Vodenjaka i Ovna očekujte osrednje rezultate. No, svi vi sa istim položajima u znakovima Škorpiona, Riba i Raka možete očekivati nepovoljne rezultate ili manifestaciju određene „loše karme“ iz vaših horoskopa.

Globalno gledano obje pomrčine koje nam u rujnu slijede su nepovoljne. Pomrčine se mogu podijeliti u deset vrsta. Prva djelimična pomrčina Sunca naziva se „apavasya“ te ova pomrčina donosi nepovoljnosti poput tiranije koja se uzdiže, ali i općeg kriminala koji uzima zamaha. Sama činjenica da se ova pomrčina u našim krajevima dešava u trenutku i nakon izlaska Sunca govori o tome da sljedećih 6 mjeseci možemo očekivati nepovoljne rezultate.
Potpuna pomrčina Mjeseca 28.9. naziva se „grasana“ i predstavlja ekonomske probleme, recesiju i pad vodstva, odnosno vodećih figura. Postoji tumačenje koje kaže da je ovakva pomrčina vladala u trenutku razapinjanja Krista što je prouzrokovalo pad tadašnjeg kralja i uništenje njegovog kraljevstva.


Za kraj navesti ću zanimljivosti koje potvrđuju utjecaj pomrčine na život živih bića na Zemlji. Naime znanstvenici su već neko vrijeme unazad uspijeli dokazati utjecaj pomrčine na atmosferske i vremenske promjene na Zemlji.
Grčki je znanstvenik Zeferos C.S. proučavao atmosferske promjene tokom potpune pomrčine Sunca 11. kolovoza/augusta 1999. Mjerenja je činio upravo na području Balkana. Rezultati tih mjerenja su ukratko pokazali da se količina ozona u stratosferi tokom pomrčine smanjuje do maksimalnih 45 %. To znači da tokom pomrčine velika količina kozmičkih valova, koje bi inače zaustavio i blokirao ozonski sloj stratosfere, ima pristup Zemlji.
Mnogi su znanstvenici diljem svijeta proučavali slične efekte, a najzanimljiviji eksperiment je održan za vrijeme dvije pomrčine Sunca 22.7.2009. i 15.1.2010. godine u Bengalskom zaljevu. Znanstvenici sa univerziteta u Puducherryju su mjerili pH vrijednost vode oceana tokom pomrčine. Ustanovljeno je da se pH vrijednost vode spušta za maksimum do 20 %. Kao rezultat toga vodena bića se skrivaju u dubinama, odnosno reagiraju na isti način kao što reagiraju u trenutku sumraka, kada počinje noć.
To su svakako zanimljivi dokazi koji pokazuju kako zračenje prouzrokovano astronomskim fenomenima ima utjecaj na život na Zemlji. Zemlja je većim dijelom prekrivena vodom, a znanstveno je dokazano da je voda izvrstan medij za primanje i skladištenje informacija. Na taj način voda postaje poput osjetilnog organa planete Zemlje.