nedjelja, 24. kolovoza 2014.

Danas je konjunkcija Saturna i Marsa

O ovoj konjunkciji smo već pisali ranije tokom ovog mjeseca. Danas je vrhunac konjunkcije koja se osjeća već nekoliko dana, a utjecaj ćemo nastaviti osjećati do prvih dana rujna/septembra.
Mars je vladar znaka u kojem je Saturn debilitiran te u današnjoj konjunkciji pokušava destabilizirati Saturn, ukrasti mu disciplinu, pravednost i strpljenje te posvećenost višem cilju. Tako se mogu manifestirati konflikti, niže strasti, nesporazumi u komunikaciji i suradnji i slično. Takav utjecaj će nas pratitri još nekoliko dana i biti će zaključen prvih dana rujna/septembra.
Pazimo na strpljivost tokom sljedećeg perioda, aktivna energija nam može uznemiriti um i natjerati nas da požurimo "preko reda"... ili će se možda ostvariti prilike da nešto napravimo "preko reda"... Također pripazimo na partnerstva koja dugo stvaramo i održavamo; možda je baš sad prilika za dugo očekivanu aktivnost, a u nekim slučajevima trebati će pripaziti na aktivnost koja nije kreativna. Ravnoteža će biti na testu ove dane, pravednost, strogost, disciplina i odgovornost također. Budimo odani svojim vrijednostima i sve će biti u redu.
No, Mars može manifestirati svoju kreativnu energiju ako se u sljedećim danima naše aktivnosti posvetimo borbi za ravnotežu, suradnju, sporazum i diplomaciju.
Možda je sada prava prilika da "otkočimo" neke svoje skrivene ili potisnute potencijale, ali nužno je paziti na ravnotežu, disciplinu i pravednost, odnosno postavimo moralne i ostale granice preko kojih ne bi trebalo ići ;)


četvrtak, 21. kolovoza 2014.

Jantre

Jantra je geometrijski dijagram koji je ucrtan na različitim materijalima najčešće na metalima poput bakra, srebra ili zlata, a može biti i na kamenu, staklu, papiru i sl. Svaka Jantra sadrži potencijalne energije koje se propisanim metodama mogu probuditi. Kao što recitacija mantre ili molitve oslobađa određene suptilne energije tako i Jantra može pomoći u istom. Može se reći da je mantra zvučna prezentacija određene energije ili Božanstva, a Jantra grafička (ili vidljiva) prezentacija iste energije, nešto poput energetskog tijela Božanstva. 


Jantre i astrologija


Planetarne jantre predstavljaju energije planeta i upotrebljavaju se u astrologiji. Prema položajima planeta u osobnoj natalnoj karti možemo odrediti kakav će utjecaj koja jantra imati u životu osobe. Također možemo odrediti utjecaj koje planete treba ojačati ili usmjeriti određenom jantrom da bi prevladali određene poteškoće i prepreke. Na taj način jantre postaju sredstvo ili alat pomoću kojega možemo uravnotežiti energije i pomoći si da ostvarimo svoje želje, težnje i ciljeve. Ukoliko vas zanima koja je jantra najpovoljnija za vas osobno i na koji način vam jantre mogu pomoći slobodno se obratite astrologu.

Dar astrologije je u tome što nam omogućava da učinimo pravi izbor. Njena svrha nije u fatalističkom određivanju sudbine i onoga što će se desiti nego u prepoznavanju samoga sebe, svojih mogućnosti, potencijala i uslovljenosti. Pomoću takvih uvida (koje daje astrologija tumačenjem položaja planeta) dovodimo se u poziciju neutralnosti i objektivnosti iz koje možemo treznveno odlučiti što je u datoj situaciji najbolje učiniti. Taj dar treba iskoristiti jer je dat za dobrobit čovječanstva. U tom smislu svi alati koje astrologija pruža, ukljućujući jantre, mogu pomoći da uravnotežimo energije i da ispunimo svrhu svojega života.

Što je jantra?


Jantra na sanskritu označava "ono što nosi" ili "vozilo", što znači da jantra nosi određenu energiju i širi je u prostor u kojem se nalazi. Ako netko u svom domu posjeduje pravilno instaliranu i energiziranu jantru na koju svakodnevno meditira recitirajući odgovarajuću mantru, onda je sasvim sigurno da će se energija yantre proširiti u prostor u kojem se jantra nalazi i blagotvorno djelovati na onoga tko se u tom prostoru nalazi. Jantra je, dakle, tehnika koja nam na pomaže da ostvarimo svoje težnje, ciljeve i želje.
Iz "Bhagavad Gite" možemo shvatiti da riječ yantra znači "stroj" ili "mašina", poput npr. automobila. Opisano je da se duša nalazi u tijelu kao što se vozač nalazi u automobilu. Tijelo je dakle samo stroj koji omogučava duši djelovanje. Jantra je nalik stroju koji će nam omogućiti da ostvarimo svoje težnje i želje, kao što vozač automobila može lako i udobno stići na željeno odredište.

Kompozicija jantre


Svaka Jantra se, općenito, sastoji od okvira Jantre koji je u obliku kvadrata sa četiri tzv. kapije. Kapije se nalaze sa svake strane po jedna i obično se prikazuju u obliku slova T iako postoje i drugi oblici. Unutar kvadrata nalaze se kružnice sa nizovima lotosovih latica. U sredini Jantre se obično nalaze trokuti (ili kvadrati) koji mogu biti poslagani na različite načine, ovisno o vrsti Jantre. U sredini Jantre se nalazi točka, središte Jantre, koja se naziva "bindu". Ovakav oblika jantre opisan je u mnogim Vedskim spisima poput Gopala Tapani Upanišade, Brahma Samhite i drugih.


Taj oblik je uzorak po kojem je stvorena i u kojoj počiva čitava kreacija prvenstveno duhovna, a zatim i materijalna. Materijalna energija je stvorena po uzoru na svoj duhovni izvor energije, odnosno energetik. Oblik jantre je dakle sjeme sve kreacije čije je ishodište na samom izvoru svih energija, u samom duhovnom svijetu. Kao takva, jantra ima potencijal usmjeravanja stvaralačkih energija i obožavanjem jantre omogućavamo kreativnoj energiji da ispolji svoj utjecaj. Opise jantri, načina njihovog obožavanja i rezultata koji se dobivaju njihovim obožavanjem iz Gopala Tapani Upanišade i Brahma Samhite možete pročitati ovdje:

Mudraci rekoše:
Molimo te, opiši obožavanje Govinde koji je Nad Duša svega i koji održava sve.
Brahma reče:
Gospodinov oltar treba biti zlatni lotos sa osam latica. Unutar lotosa trebaju biti postavljena dva trokuta i mantra "klim Krišnaja namaha", Kama-gajatri mantra i ananga-gajatri mantra. Zatim se trebaju ponuditi sastojci za obožavanje poput insensa, vode, lampe i ostalih darova. Zatim osoba treba obožavati Gospodinove ekspanzije, počevši od Rukmini, štovatelje predvođene sa Indrom, štovatelje predvođene sa Vasudevom, štovatelje predvođene sa Arđunom i štovatelje predvođene sa Indranidhijem.

Onaj tko u vrijeme izlaska Sunca, u podne i u vrijeme zalaska Sunca vrši takvo obožavanje i Gospodinu nudi razne ponude dostiže sve. On zaista može dostići sve. U vezi sa tim postoji sljedeći stih: Gospodin Krišna je sveobožavani, sveprožimajući kontrolor, iako je uvijek jedinstven i nepodijeljen manifestira se u različitim oblicima. Oni koji su inteligentni obožavaju Ga na Njegovom oltaru (opisanoj jantri). Oni, i nitko drugi, dostižu vječnu sreću. Brahmane koji Ga obožavaju na Njegovom oltaru, največeg među vječnima i najvećeg među najsvjesnijima, onoga koji ispunjava želje mnogih, oni, i nitko drugi, dostižu savršenstvo.

Gopala Tapani Upanišada, stihovi 17.-21.


Krišnino izvanredno mjesto poznato kao Gokula ima tisuće latica i cvjetnu krunu kao kod lotosa izniklog iz djela Njegovog aspekta beskonačnosti, čiji je izdanak listova Krišnino pravo prebivalište. Izdanak tog transcendentalnog lotosa područje je u kojem boravi Krišna. To šesterokutni je lik, prebivalište uvijek prisutnog prevladanog i prevladavajućeg aspekta Apsoluta. Poput dijamanta, središnji potporni lik samoobasjanog Krišne stoji kao transcendentalni izvor svih moći. Sveto ime, koje sastoji se od osamnaest transcendentalnih slova, očituje se u šesterostrukom liku sa šesterostrukom podjelom.

Izdanak tog vječnog područja Gokule šesterokutno je prebivalište Krišne. Njegove latice prebivalište su gopija, djelića Krišne, kojem one predane su s najvećom ljubavlju i s kojim istovrsne su u suštini. Latice prekrasno sijaju, poput mnoštva stjenki. Ispruženi listovi tog lotosa čine prebivalište nalik vrtu, duhovno prebivalište Krišnine najvoljenije, Šri Radhike. Opasujući rubne dijelove Gokule pruža se tajnovito četverokutno mjesto po imenu Švetadvipa, na svim stranama podijeljeno na četiri dijela. U svakom od ta četiri dijela se nalaze prebivališta Vasudeve, Sankaršane, Pradjumne i Anirudhe.

Ta četiri podijeljena prebivališta okružuju četverostruke ljudske potrebe u vidu pobožnosti, blagostanja, osjetilnog uživanja i oslobođenja, kao i četiri Vede - Rik, Sama, Jađur i Atharva, koje bave se mantrama i koje temelj su ostvarenja četverostrukih svjetovnih potreba. Deset trozubaca usmjereno je u deset smjerova, uključujući zenit i nadir. Osam smjerova ukrašeno je s osam dragulja. Deset smjerova štiti deset zaštitnika (vladara smjerova) u obliku mantri. Družbenici plave, crvene i bijele puti, kao i izvanredne moći koje nose imena Vimala itd., sjaje sa svih strana. Gospodar Gokule je transcendentalni Vrhovni Bog, istinsko jastvo vječnih zanosa. On vrhovno je moćni nad svim moćnima, živo zaokupljen užicima transcendentalnog područja i nedodirnut Svojom materijalnom moći.

Šri Brahma Samhita, stihovi 2.-6.Vedska žtrvovanja - jagje i puđe

Znanje o žrtvovanjima (sanskrit "jagja") je veoma drevna i moćna znanost. Sve djelatnosti u univerzumu kreću se oko osi žrtvovanja. Žrtvovanja su moćan način na koji možemo preobraziti i utjecati na karmu (sudbinu) osobe. Ona su način koji nam omogućava da kontaktiramo duhovnu razinu i odgovarajuće položaje u hijerarhiji menadžmenta univerzuma. U Atharva vedi je zapisano "ayam yajno vishwasya bhuvanasya naabhihi" (Atharva Veda 9/15/14) što znači "Jagje su središnja točka, centar, ovog univerzuma".

Jagja je akt žrtvovanja koji se može vršiti na razne načine. Uobičajena vedska žrtvovanja upotrebljavaju medij vatre koja je produhovljena recitacijama vedskih mantri i preko tog medija prinose se ponude Svevišnjoj Vrhovnoj Osobi i Njegovim službenicima.

U Bhagavad Giti je rečeno "saha-yajnah prajah srishtva purovacha prajapatih. anena prasavishyadhvam esha vo stvishta-kama-dhuk."(3/10). "Na početku kreacije Gospodin Brahma, stvaraoc univerzuma, nakon što je stvorio žrtvovanja i živa bića preporučio je da se vrše žrtvovanja jer će tim načinom sva živa bića ispuniti svoje materijalne i duhovne želje..." Tokom života nagomilavamo "karmu" ili reakcije na svako naše djelovanje koje će rezultirati u pozitivnim ili negativnim efektima u našim životima. Ponekad se možemo zapitati zašto nam ne ide od ruke dok naši prijatelji vode uspješan život pun napretka i prosperiteta.

Zašto se borimo uprkos tome što ulažemo svu svoju pozitivnu energiju da postanemo uspješni? Ovo pitanje se može pojaviti u umu osobe koja traži odgovore i koja pokušava pronaći rješenje svojih problema. Znanstveni pristup ovom upitu bio bi identificirati problem uz pomoć astrologije koja nam može dati uvide u uzroke sadašnjeg stanja i zatim djelovati na stanje stvari kroz medij žrtvovanja.

Potrebno je uzeti u obzir da žrtvovanja mogu pročistiti našu karmu i učiniti nas uspješnim, ali sa druge strane zahtijevaju da razvijemo čist način života kako se ne bi dalje zapetljavali u ponovno nagomilavanje karme koje može rezultirati kao poteškoća u ovom i/ili sljedećem životu. Sudaršan i Hanuman žrtvovanja se vrše za uklanjanje prepreka u životu, uklanjanje rezultata crne magije, uroka, protiv neprijateljskog ponašanja drugih osoba, za zaštitu od zloćudnog djelovanja duhova i sl.

Planetarna žrtvovanja se vrše kako bi se pojačao povoljan utjecaj planeta i uklonio nepovoljan utjecaj istih. Da bi se odredio tip žrtvovanja koji je potreban kontaktirajte astrologa tako da se osigura maksimalan rezultat žrtvovanja. 


B.K.S. Iyengar - Punya Chakra

Sinoć je ovaj svijet napustio B.K.S. Iyengar. Po službenim objavama taj trenutak je nastupio u 3:15 u Puni, Indija.


Položaji planeta u tom trenutku i na tom mjestu govore o tome koje je sljedeće odredište duše. Takva se karta zove "Punya Chakra". "Punya" znači pobožne zasluge, odnosno pozitivni karmički potencijali koje smo zaslužili dobrim djelima u ovom životu. Natalna karta prikazuje potencijale koje osoba nosi iz prošlih života jer je to karta nastala u trenutku rođenja osobe. Tako iz natalne karte možemo presuditi koliko osoba ima potencijala za dostizanja mokše ili oslobođenja od materijalnog svijeta. Ali "Punya Chakra" karta nam govori o aktivnostima koje je osoba napravila u ovom životu te je tako preciznija od natalne karte. Naime natalna karta nastala u trenutku rođenja ne može govoriti koje će odabire osnovane na slobodnoj volji i mogućnosti izbora osoba u životu napraviti te time zaslužiti sljedeće odredište. Rijetko radim ovakve analize, ali kad je riječ o velikim osobama, yogijima poput B.K.S. Iyengara, vrlo je zanimljivo vidjeti na koji način odabiri koje tokom života napravimo djeluju na sudbinu nakon života.Po datom vremenu ascendent u punya chakra karti pada u znak Blizanca.
1 - Prvi kriterij za ocjenjivanje ove karte su slabosti koje ćemo pokušati pronaći. Tokom života razvijamo slabosti, a Vede govore o 6 neprijatelja uma (ili 6 slabosti): požuda (Venera), bijes (Mars), pohlepa (Saturn), iluzija (Mjesec), ludilo (Sunce) i zavist (Merkur).
Iz šeste kuće ove karte ocjenjujemo slabosti i pošto je šesta kuća prazna, nema niti jedne planete, zaključujemo da tokom života nisu razvijene slabosti koje bi označivale potrebu uravnoteženja i discipliniranja nakon smrti.
2 - Drugi kriterij je osma kuća ove karte koja govori o grijehu napravljenom u ovom životu. Slabosti su greške koje radimo u odnosu prema sebi samima, a grijesi su negativne aktivnosti koje činimo drugima. Isto kao i šesta kuća i osma nema niti jednu planetu i zaključak je isti: tokom života nisu napravljeni grijesi koji bi zahtijevali kaznu nakon smrti. Čak štoviše opozicija Jupitera i Venere, direktan aspekt ova dva dobrućudnika, na osmu kuću, govori o božanskoj milosti i zaštiti koja oprašta eventualne moguće greške i slabosti. Jupiter posebno pokazuje milost gurua ili zaštitu Boga. Postoji također aspekt Jupitera na šestu kuću (slabosti) te također i u ovom slučaju možemo reći da su eventualne slabosti (ako i postoje) oproštene i izbrisane.
3 – Dvanaesta kuća ove karte označava sljedeće odredište. Ovdje nemamo niti jedne planete, a vladar ove kuće Venera je u uskoj konjunkciji sa Jupiterom. Ova konjunkcija znači da je moguće sljedeće odredište neki od viših planetarnih sistema (od najviše Satyaloke, preko Tapaloke i Janaloke do Maharloke). No, postoji također aspekt Marsa koji je u konjunkciji sa Saturnom što bi moglo značiti da se Iyengar zbog želje za daljnjim razvijanjem discipline yoge ponovo vratio na zemlju. Ako je to slučaj onda će zbog utjecaja Jupitera njegovo rođenje biti vrlo visoko, odnosno biti će rođen u pobožnoj obitelji visokog statusa.
4 – Sedma kuća punya chakra karte je kuća smrti i ponovnog rođenja. Ako osoba dostiže mokšu ili oslobođenje od ponovnog rođenja i svih materijalnih vezanosti ova bi kuća trebala biti prazna i oslobođena utjecaja. Tako je i slučaj u ovoj karti. Jedini aspekti koji postoje su aspekti Mjeseca (samilost) i Saturna (želja za služenjem). Ako postoji sljedeće rođenje bilo gdje u univerzumu onda je ono motivirano samilošću, željom za pomaganjem i služenjem onih kojima je to potrebno.
5 – Ascendent u punya chakra karti govori o okolnostima smrti i što se dešava sa dušom odmah nakon smrti. Planete u ascendentu govore o periodu koji treba proći do sljedećeg rođenja. Pošto je Mjesec ovdje, u ascendentu, na prvom stupnju Blizanca, on predstavlja najkraći mogući period do sljedećeg rođenja, a to je dvanaest dana. "Yogi se ne može plašiti smrti, zato što je oživio svaku stanicu svojega tijela. Bojimo se smrti zato što se bojimo da nismo živjeli. Yogi je živio."

petak, 15. kolovoza 2014.

KALENDAR TRANZITA RAHUA I KETUA PO ZNAKOVIMA ZODIJAKA


Rahu i Ketu su promijenili svoje položaje 13. 7. 2014. Ušli su u sideralne znakove Djevice i Riba i tako će ostati do 29. 1. 2016. Ovdje je opisan utjecaj tog tranzita na 12 znakova zodijaka. Uzmite u obzir da je ovo opis utjecaja za znakove u sideralnom zodijaku te ove tranzite trebate pratiti po sideralnom zodijaku.
Znak ascendenta određuje općeniti karakter i način na koji funkcionira inteligencija osobe. Ovaj znak predstavlja "vanjski identitet", ascendent je mjesto koje u trenutku rođenja izlazi na istočnom horizontu i zato predstavlja energiju koja se rađa, uzdiže (ili izlazi), budi ili koja dolazi na manifestaciju u ovoj životu. Zato ascendent predstavlja karakter koji je vidljiv, odnosno način na koji će se karakter manifestirati u ovom životu. Prateći ove tranzite u odnosu na ascendent možemo vidjeti rezultate na tom nivou života (kojeg predstavlja ascendent).
Dodatno tome položaj Sunca predstavlja izvorni identitet duše ili to možemo nazvati "unutarnji identitet". Taj položaj govori o tome koja je izvorna želja duše i zbog čega se duša rađa u ovom životu. Položaj Sunca predstavlja "razlog za rođenje". Sunce predstavlja atmu (dušu) svake natalne karte. Ako pratimo opisane tranzite u odnosu na natalnu poziciju Sunca dobivamo rezultate na tom nivou života.
Položaj Mjeseca predstavlja "um" odnosno, način na koji osoba pokušava ostvariti svoje želje. Um ima dvije funkcije: prihvaćanje i odbacivanje. Na osnovu onoga što prihvaća i što odbacuje možemo shvatiti interese osobe i načine na koje pokušava ostvariti svoje želje. Obićno prihvaćamo ono što nam se sviđa, a odbacujemo ono što nam se ne sviđa i na osnovu toga postavljamo svoje životne vrijednosti, prioritete i slično. Ovi tranziti u odnosu na natalni položaj Mjeseca govore o rezultatima na nivou značenja Mjeseca.


OVAN
Za ascendente/Sunce/Mjesec u Ovnu ovo će biti godina rada, služenja i pokušaja da se ostvare vizije i ideali iz prošlosti. Vrijeme je za konkretnu aktivnost i požrtvovanost koja će napokon donijeti rezultate. Možda se osjećate frustrirani što u prošlosti niste imali rezultata i sada je krajnje vrijeme da odradite posao koji će vam donijeti rezultate.
Služenje je jedna od najvažnijih tema u ovom tranzitu.
Iako bi ovo također mogao biti dobar period za uspjeh u meditaciji, kontemplaciji, yogi i sličnim disciplinama ipak je ovo period u kojem treba napraviti iskorak prema praktičnosti, konkretnoj strategiji uspjeha i teškom radu koji pobjeđuje prepreke, neprijatelje i blokade. Duhovne blagoslove sada treba koristiti kao odskočnu dasku za težak rad koji se treba obaviti da bi vizije i ideali imali smisla i uopće urodili plodom.
Pošto Rahu i Ketu znaju biti manipulativni njihov utjecaj također može donijeti i pretjerano preuzimanje položaja žrtve koja je svojom požrtvovanošću tobože zaslužila rezultate. Dragi Ovnovi takve manipulacije mogu proći samo privremeno i zato je bolje da prestanete kukati, zasučite rukave i prionite na rad. 


BIK
Za Bikove u ascendentu/Sunce/Mjesec je ovo period izuzetne kreativnosti i ekspanzije osobne energije. Neki prijatelji se mogu pokazati lažnima ili se u njihovim aktivnostima mogu otkriti skriveni materijalni motivi. Zato je ovo period koji će pokazati koji su ustvari pravi i dugoročni prijatelji, oni koji mogu izdržati iskušenje vremena i kvalitetu odnosa. Suradnja u kolektivu ili zajednici je nešto što Bikovima služi kao podloga za razvoj osobne kreativnosti.
U ovom periodu treba razvijati talente i kreativnost iznad svega. Moguće je da je i ovo period nagle, nepredvidive i neočekivane sreće, no problem je što takva sreća obično kratko traje. Moguće je zaljubljivanje ili konzumiranje raznih zadovoljstava što može odvesti u ovisnosti (uključuje ovisnost od igara na sreću) ili zloupotrebu zadovoljstava.
Glavna tema ovog perioda je kreativnost.
Bikovi, sada imate priliku uravnotežiti sebe u odnosu prema svom doprinosu zajednici. Ovo je prilika da pokažete pravog/pravu sebe, da ulažete u sebe, naučite nove vještine i znanja, pomognete drugima da također nauče nova znanja (podučavajte). Radite na odnosu sa svojom djecom i napravite iskorak (uvedite neke nove stvari, iznenađenja, promijenite ono što je uobičajeno ili već dosadno) i u tom području svog života. 


BLIZANAC
Za sve vas sa ascendentom/Sunce/Mjesec u Blizancima sljedećih godinu i pol dana biti će period stabilizacije, traženja izvornih vrijednosti, pokušaja ustoličenja rutine u kojoj se osjećate zaštićeno i stvaranja okruženja utočišta u koje se možete povući uvijek kada je to potrebno.
To možete postići tako da ćete raditi na uređenju vašeg doma na primjer. Također se možete potruditi stvoriti vrijedne odnose koji će biti dugoročno kvalitetni, pogotovo u užoj obitelji, odnosno sa ukućanima.
Glavna tema ovog tranzita je stabilnost i sigurnost. Potrebno je stvoriti ravnotežu između poslovnih aktivnosti i aktivnosti osobnog rasta i brige za sebe. Dobro je uložiti malo više vremena da se učvrste i stabiliziraju osnovne vrijednosti života, da se stvori zadovoljstvo i vjera u sebe. Samopouzdanje može porasti ako se dokazujemo izvana, u vanjskim aktivnostima. Dostignućima i uspjesima gradimo svoje unutrašnje samopouzdanje, uvjerenje i unutarnju snagu. No, trenutno usmjerenje je prema unutra, prema stabilnosti na nivou podsvijesti. Zato u ovom periodu poslovna dostignuća trebaju služiti stvaranju unutarnjeg zadovoljstva, sreće, sigurnosti i utemeljenosti u osnovne životne vrijednosti.
Odličan period za rad na osnovnim vrijednostima života, treba ih osvježiti, obnoviti, unaprijediti i nadograditi.
Zbog moguće neravnoteže ovaj period također može biti period unutarnjeg nemira, nepredvidivih promjena raspoloženja ili nestalnih emotivno-mentalnih doživljaja i stalnog traženja korijena, odnosno temelja, period lutanja može se reći. Upravo zbog toga je potrebo koncentrirati se na ono što je iznutra zaista bitno i iskoristiti iritaciju koja treba postati motivacija. 


RAK
Za ascendente/Sunce/Mjesec u Raku ovaj period može biti period konačnog proboja pod uvjetom da su ciljevi dobro postavljeni, odnosno da su ciljevi u skladu sa vrijednostima života koje su trebale biti postavljene u prošlom periodu.
Glavna tema ovog perioda je hrabrost. To znači da je ovo trenutak u kojem se mogu ostvariti ambicije. Ovaj tranzit daruje inicijativu koja je potrebna da bi se ostvarila dostignuća, dostigli ciljevi i ispunile ambicije. Postoji poduzetna energija koja je spremna boriti se sa preprekama, zapravo ne samo boriti se nego i pobijediti, odnosno raštrkati prepreke i nastaviti nesmetano prema željenom cilju.
No, naravno, u ovom periodu treba pripaziti na komunikaciju jer to je područje u kojem se mogu desiti neravnoteže i eventualne manipulacije. Eksplozivnost koju ovaj tranzit daruje ne treba primijeniti na članove tima koji pomažu ili sudjeluju u ostvarenju ciljeva. Odnose u timu treba postaviti na pravi način, pogotovo se treba odati dužno poštovanje instruktorima, mentorima, učiteljima ili guruima. Ovo je period napretka, proboja i ostvarenja, komunikacije i poduzetnosti, ali treba se znati na osnovu kojih/čijih blagoslova, znanja, mudrosti, tradicije ostvarujemo individualna dostignuća.
Pošto je do srpnja sljedeće godine Jupiter u tranzitu kroz ovaj znak (egzaltiran, na vrhuncu) ovo je početak novog i vrlo povoljnog ciklusa, a tranziti čvorova daju hrabrost i poduzetnost pod uvjetom da se poštuje timski rad i odaje ispravna zahvala učiteljima i prethodnicima.


LAV
Za sve rođene u ascendentu/Sunce/Mjesec Lava ovo će biti period koncentracije na konkretna, vidljiva i materijalna ostvarenja i dostignuća. Ovo je period opstanka ili ostvarenja novih prilika za opstanak, potvrdu materijalne održivosti određenih aktivnosti, projekata i slično.
U ovom periodu treba upotrijebiti duhovno znanje stečeno u prošlosti (uključuje i prošli život) i pronaći načine kako materijalizirati to „duhovno blago“. To znači da treba pronaći aktivnosti koje će donijeti vidljive plodove unutarnjeg znanja, samospoznaje te istinske zrelosti.
Koncentracija ovog perioda zato može biti na financijska pitanja i sve što je povezano sa održavanjem. To također može donijeti pitanja povezana sa obiteljskim naslijeđem, povijesti obitelji ili odnosom sa roditeljima. Biti će moguće upotrijebiti naslijeđe, sredstva povezana sa osiguranjima, odštetama, investicijama i slično. Pri investicijama treba biti oprezan jer lakomost može zavesti. Iako je ovo poprilično dobar period za investicije vrlo je važno da stvari budu jasne i konkretne jer svaki pokušaj manipulacije ili otvorenih pitanja neće donijeti željenih plodova.
Intuicija u ovom periodu se također može dobro upotrijebiti u svrhu razumijevanja financijskih prilika. Zapravo, podloga financijskog uspjeha je mašta i intuicija, sposobnost da se zaroni u dubine tajni i misterija i dospije do uzroka ili korijena. Trebati će znati upotrijebiti ove potencijale trenutka i primijeniti ih u skladu sa višim vrijednostima života.
Manipulacije ovog perioda leže u materijalnoj lakomosti, pohlepi, ali i lijenosti odnosno trenutku u kojem računamo da ćemo ostvariti dobitak bez rada ili potrebne uložene energije.


DJEVICA
Rođeni u ascendentu/Sunce/Mjesec Djevice ovaj period provode u koncentraciji na sebe. Ovo je izvrstan period da napokon napravite za sebe ono što već duže vrijeme planirate. Trenuci poput onih koji su vam u prošlosti oduzimali previše energije, kada ste previše davali drugima, a premalo sebi ili kada ste se posvetili partnerstvu ili drugima nauštrb sebe, razvoja svojih talenata i sposobnosti… takvi trenuci sada dolaze na naplatu jer ovo je pravi period u kojem možete (i trebate) iskoristiti sve što imate i znate da bi napravili ono što je upravo potrebno za vas. To znači da trebate iskoristiti talente, dostignuća iz prošlosti, ostvarene želje da bi donijeli sebi zadovoljstvo, da bi unaprijedili sebe.
Glavna tema ovog perioda je individualnost. Možda bi to mogli nazvati i „nezavisnost“.
Tu također leži i zamka ovog perioda; jedino je Sunce nezavisno, oko njega se okreću sve planete dok se ono ne okreće oko niti jedne točke. No, ako proširimo našu viziju i shvaćanje onda vidimo da je Sunce također vezano za položaje ostalih važnih točaka u univerzumu te i ono nije beskonačno nezavisno. O čemu se zapravo ovdje radi? Radi se o tome da treba shvatiti pravi položaj osobe u odnosu prema ostatku svijeta. Raditi treba na razvijanju individualnosti i osobenog doprinosa svijetu i zajednici, ali sve treba biti u skladu sa okolinom.
Rahu u trenutnom tranzitu kroz Djevicu može pasti kao žrtva krađe identiteta, odnosno okititi se perjem koje mu ne pripada i koje nije zaslužio. To je trenutak manipulacije koji se može desiti na mnogim nivoima.
Zato je važno uravnotežiti sebe prema drugima sa naglaskom na trenutnom razvijanju individualnosti.


VAGA
Za ascendente/Sunce/Mjesec u Vagi ovo je period povlačenja, meditacije, kontemplacije, opuštanja pa čak i uživanja u zabavi kao nagrade za težak rad obavljen u prošlosti.
Tema ovog perioda je povlačenje. U prošlosti je bilo mnogo prihvaćenih dužnosti i obaveza, određenog tereta koji je mučio i sputavao. Ovaj period donosi određeno olakšanje od tog tereta, kao da se pojavljuju duhovna rješenja materijalnim problemima. To je moguće postići kroz povlačenje, meditaciju, razne duhovne/religiozne procese te prihvaćanje odgovornosti za duhovni rast i napredak. Ako je u prošlosti prihvaćena odgovornost za težak rad, ono što sada treba napraviti je prihvatiti odgovornost za uzdizanje iznad okolnosti obaveznog teškog rada, odricanja, požrtvovanosti i slično. Odricanje i požrtvovanost još uvijek postoje i igraju važnu (presudnu) ulogu, ali podloga svemu treba biti drugačija. Rad i služenje samo po sebi neće donijeti rezultat bez duhovnog razumijevanja, spoznaje i otvorenog uma koji može vidjeti više i šire.
Ovo je dakle odličan period za uzdizanje životne energije na viši nivo, za shvaćanje prave (duhovne) svrhe služenja, rada, žrtvovanja, prihvaćanja odgovornosti i dužnosti. Žrtva u ovom periodu neće biti teška, naporna i mučna. Biti će zabavna, opuštajuća i oslobađajuća. Ako nije tako onda ste vrlo vjerojatno na krivom putu u ovom trenutku svog života, promijenite nešto.
Zloupotreba ovog perioda može se manifestirati u očekivanju da će duhovni rast i razumijevanje doći ako se samo opustimo i prepustimo. Duhovna spoznaja često dolazi prerušena u prilike za služenje, u teške životne okolnosti koje nas natjeraju na pomake u našoj svjesnosti ili na izlazak iz zone komfora. Unutar „zone komfora“ nema napretka i računati na to da će se uspjeh desiti unutar zone komfora je utopija koje Vage mogu gajiti u ovom periodu.


ŠKORPION
Za ascendente/Sunce/Mjesec u Škorpionu ovo može biti period ubrzanog rasta na materijalnom nivou. Ovdje se stvara odličan potencijal za nagli rast i uspjeh, neočekivani i nepredvidivi proboj kroz prepreke koje su se ispriječile na putu napretka. Rahu daje izvrsnu energiju za rast i napredak tako da je glavna tema ovog perioda dostignuće.
U ovom periodu upotrijebite svoje talente, znanje i vještine kako bi podržali energiju rasta koja se stvara. Koncentrirajte se na konkretna dostignuća, dakle ostvarenje ciljeva i prioriteta, ne samo na znanje koje imate i kreativnost koju ste stekli u prošlosti. Sada trebate upotrijebiti vještine da dostignete praktična i mjerljiva ostvarenja.
Ovo je također dobar period da upotrijebite i neke nekonvencionalne metode kreativnosti, odnosno da donekle proširite svoj asortiman vještina te talenata. No, sve će biti usmjereno prema konkretnim dostignućima, ali i suradnji i zajedništvu. Prijateljstva, suradnja i kooperacija također može pomoći dostignuća, povezivanje je nešto što će vam odlično ići. Zbog toga je moguć uspjeh uz pomoć prijatelja ili unutar velikih organizacija i institucija.
No, kada se povezujete ili prijateljujete pripazite da ne koristite svoje veze i poznanstva kako bi ostvarili svoje sebične interese, odnosno kako bi uzdigli sebe i ne odali zahvalnost zajednici za svoj uspjeh. Rahu može stvoriti iluziju da individua ima prednost pred zajednicom. Na neki način možda je to i važna tema koju trebate shvatiti u ovom periodu, ali zloupotrebe, odnosno krađa onog što treba pripadati zajednici neće donijeti trajne rezultate, možda samo privremene rezultate zbog kojih možete okaljati svoju reputaciju.


STRIJELAC
Za ascendente/Sunce/Mjesec u Strijelcu ovo je period poslovne koncentracije i fokusa. Energija teče prema poslu i karijeri. To znači da je sada trenutak da upotrijebite svoje samopouzdanje i sve što ste ulagali u sebe te se okrenete prema prilikama u poslu i dostignete vrh koji vam se nudi.
Glavna tema ovog perioda je poslovni uspjeh.
Poslovni uspjeh će se temeljiti na onim osobinama i karakteristikama koje ste uspjeli steći u prošlosti. Nivo vašeg samopouzdanja i vjere u sebe odrediti će količinu vašeg vanjskog uspjeha. Zato sada prizovite sigurnost i stabilnost, sve okolnosti koje su vam u prošlosti dale ispunjenje u pogledu pripadnosti i unutarnjeg zadovoljstva i to nadogradite kroz vanjski uspjeh u karijeri ili možda nekim hobijima.
Ovo je period kada vam se može desiti naglo promaknuće ili neočekivani uspjeh u poslu. Kako ćete to prihvatiti i upotrijebiti ovisi od onoga što imate iznutra, koliki je vaš nivo sigurnosti u ispravnost onoga što radite. Ponekad propustimo najveće prilike jer se smatramo nesposobnim ili nedostojnim, možda se bojimo uspjeha zbog negativnog iskustva iz prošlosti ili usađenog negativnog obrasca prema uspjehu i uspješnim ljudima. To je tema na kojoj trebate napraviti ravnotežu u ovom periodu
Manipulacija ovog perioda može biti korištenje uspjeha drugih ljudi i pripisivanje zasluga sebi. Unutar posla i karijere manipulacije mogu biti napravljene prema vama, pogotovo od strane utjecajnih i nadređenih pojedinaca. No, također ćete pokušati prikriti svoje greške i prikazati se puno boljima nego što jeste. Moguće je također da kritiziranjem pokušate umanjiti vrijednost drugih kako bi istaknuli svoje vrijednosti.


JARAC
Za ascendente/Sunce/Mjesec u Jarcu ovo je period nezadovoljstva sa ponuđenim pogotovo u smislu tradicije, kulture, autoriteta i učitelja. Tražite izlaz u okolnostima koje nisu dio vaše tradicije i kulture u kojoj ste rođeni. Preispitujete vrijednosti, stavljate učitelje pod povećalo ne bi li otkrili greške i razlog za odbacivanje. Zato je ovo period revolucije.
Ovaj period možemo nazvati pokušajem uspostavljanja ravnoteže između vaših osobnih ciljeva, interesa i ambicija sa ciljevima i vrijednostima zajednice ili bolje rečeno obrascima kulture i tradicije unutar kojih djelujete. Pokušavate usuglasiti individualnost (pokušaj da dostignete svoje ambicije) sa onim što vam okolina nudi. Ovo je stoga odličan period da pronađete istinske vrijednosti koje zaista mogu pružiti plodno tlo za vaše ambicije. Promijenite ono što smatrate dotrajalim ili bezvrijednim i napravite revoluciju u poimanju vrijednosti.
Nezgodno je što prilikom ove revolucije možete napraviti i određene uvrede autoritetima koji jesu takvi kakvi jesu. Ako se smatrate sputanim tradicijom jednostavno pronađite druge načine da ostvarite svoje želje. Nemojte sebi pripisivati ulogu gurua koji je došao spasiti sve one koji su utamničeni u zatvoru ustaljenih pravila, normi i ponašanja uzrokovanih trulom tradicijom i slično. Koncentrirajte se na to da prvo spasite sebe, a oni koji trebaju biti spašeni od vaše strane pojaviti će se u trenutku kada to bude potrebno vama i njima.


VODENJAK
Za sve Vodenjake/Sunce/Mjesec u ascendentu je ovo period u kojem ćete trebati pronaći dovoljno dobre razloge za promjenu. Ovo je dakle period transformacije.
Ako uspijete pronaći razloge za promjenu onda nećete trebati biti prisiljeni na promjenu. Kada nas netko/nešto prisili na promjenu to obično zna biti bolno (ili čak vrlo bolno). Zato je dobro promjenu obaviti dobrovoljno. Ovo je period u kojem ćete ulagati u promjenu, prilagodbu, kompromis koji treba biti napravljen da bi mogli nastaviti putem uspjeha u sljedećem periodu (nakon siječnja/januara 2016.). Ulagati u promjenu znači konkretno uložiti financijska sredstva kako bi se transformirali. Zato je dobro da si tokom ovog perioda priuštite edukaciju ili tretmane koji će vam pomoći da se promijenite onako kako je to potrebno.
Kao što se gusjenica preobražava u leptira tako i vi tokom ovog perioda možete sazrjeti u tolikoj mjeri da se promijenite u ono što želite biti. Proces je bolan i iziskuje izlazak iz kukuljice koju ste si stvorili kako bi se zaštitili pred negativnim vanjskim utjecajima.
Iznenađenja ovog perioda mogu nastati na nivou dugova, naslijeđa, sudskih procesa, investicija i slično pa po tim pitanjima budite oprezni i pazite na moguće zloupotrebe.


RIBE
Za Ribe u ascendentu/Sunce/Mjesec je ovo period u kojem se trebate koncentrirati na partnerstva. Glavna tema ovog perioda je stoga zajedništvo.
Sve što znate i sve što jeste sada trebate upotrebljavati kako bi stvorili ravnotežu sa drugim ljudima, sa partnerima, suradnicima, ali i općenito sa okolinom te svim ljudima sa kojima dolazite u doticaj. Posvetite se braku ili ljubavnoj vezi, radite na tome da zadovoljite partnera/icu. Fokus sa vas treba ići prema drugima i ispunjenje ćete dostići upravo u tome da služite druge, da pomažete zajednici i da se posvetite partnerstvima općenito.
Moment manipulacije se također može desiti upravo u partnerstvima. pripazite na to i izbjegnite situacije u kojima se stavljate iznad partnerstva ili kradete energiju partneru da bi ostvarili osobne interese i zadovoljstva. Odreknite se stoga jednog dijela svojeg jedinstvenog identiteta kako bi dobili partnerstva ili kako bi nadopunili sebe kroz partnerstvo. To je najveći izazov ovog perioda.

srijeda, 13. kolovoza 2014.

KRISTALI

Kristali, kao i mantre (zvučni predstavnici) i jantre (grafički predstavnici), predstavljaju energije planeta, odnosno energije koje djeluju prirodom.
Ako u natalnoj karti primijetimo neravnotežu ili slabost određenih planetarnih energija tu nestabilnost možemo pokušati popraviti upotrebom kristala koji odgovaraju planetarnim energijama. 


U đjotiš (vedskoj) astrologiji preporuča se upotreba kristala koji odgovaraju
- tithiju na koji je osoba rođena (tithi je lunarno-solarni dan) – taj kristal osobu štiti od poteškoća i zla koji se može manifestirati u životu,
- nakšatri u kojoj je osoba rođena (sazviježđe u kojem se nalazi Mjesec u trenutku rođenja) – taj kristal pomaže ukloniti stres, mentalne napetosti, poboljšava raspoloženje i slično,
- ascendent u kojem je osoba rođena – taj kristal poboljšava zdravlje te daje vitalnost tijelu. Ovaj se kristal naziva životnim kristalom i najpovoljniji je od svih ostalih, dakle ovo je prioritetni kristal,
- vladaru devete kuće – ovaj kristal je "kristal sreće", daruje dobru sreću osobi.
- mogu se preporučiti kristali koji odgovaraju ascendentima u podjelnim kartama, npr ako osoba želi poboljšati svoje potencijale za začeće i zdrav tijek trudnoće može se preporučiti kristal koji pojačava djelovanje vladara ascendenta u saptamša karti (karta koja opisuje djecu, trudnoće i potencijale na tom nivou života)


Ovdje je spisak kristala koji predstavljaju energije planeta i nadomjestaka koji se mogu koristiti ako izvorni kristali nisu dostupni:

Sunce – rubin ili crveni granat, korund,
Mjesec – biser ili mjesečev kamen,
Jupiter – žuti safir, topaz ili citrin, žuti granat,
Rahu – hesonit ili smeđi turmalin,
Merkur – smaragd ili akvamarin, zeleni turmalin, beril,
Venera – dijamant ili kvarc, bijeli koral, cirkon,
Ketu – mačje oko ili lapis lazuli, tigrovo oko, ahat, tirkiz,
Saturn – plavi safir ili ametist, lapis lazuli,
mars – crveni koralj ili korund.

Ne zaboravite koristiti usluge osposobljenog kristaloterapeuta koji vam može obezbijediti kristal koji će odgovarati vama i koji će biti kodiran po vašem trenutku rođenja i potrebama koje imate. 

 

petak, 8. kolovoza 2014.

Saturn u ascendentu

Saturn u ascendentu inače predstavlja strah od osobnog identiteta i povučenost, nedostatak samopouzdanja ili vjere u sebe, a možda i negiranje samog sebe (identiteta). To se dešava zbog negativnog iskustva u tom području života koje se desilo u prošlom životu. Negativno iskustvo se ne želi ponoviti, a strah je mehanizam kojim Saturn sprječava ta negativna iskustva da se ponovo dese, ali na taj način sprječava i mnoge povoljnosti, prilike, potencijale i mogućnosti da se dese.
U zreloj fazi života, nakon što se suočimo sa strahovima i urevnotežimo, ovaj Saturn govori o odgovornosti, sposobnosti da se ponese veliki teret za donesene odluke, ne samo teret za odluke koje utječu na osobni život nego i za živote mnogih drugih. Zbog toga ova osoba može biti vođa mnogih, odlikuje je stabilnost, pouzdanost, ozbiljnost, odgovornost, požrtvovanost i stavljane interesa zajednice ispred osobnih interesa.

Ovaj će položaj za sve u Hrvatskoj biti od izuzetnog značaja nakon studenog 2014 godine jer će Saturn ući u tranzit preko ascendenta republike Hrvatske. 
Saturn u ascendentu donosi restrikcije i kažnjavanje zbog grešaka iz prošlosti. Govori o strahu od uništenja ili ništavila (poništenje ili izništenje samog sebe, odnosno ega). Predstavlja snažnu kritiku okoline, odnosno povećalo javnosti nad osobnom odgovornošću. Saturn predstavlja pravdu i pravednike, ali i potlačene, siromašne, bolesne, marginalizirane i obespravljene. Sputan je tradicijom, normama i pravilima, socijalnim statusom i sličnom. Zbog toga može osjećati snažan pritisak da održi red, poštovanje normi i pravila i sličnih uvjetovanosti. Može biti emocionalno hladan, čak i okrutan. No, sve te osobine mogu ga pretvoriti u društveno odgovornu osobu, osobu koja je spremna preuzeti odgovornost za stanje društva ili zajednice bez obzira na posljedice.
U ascendentu Saturn je borac za pravdu potlačenih, ali i moguči opresor, ugnjetavač, odnosno osoba koja želi dominirati, kontrolirati ili tlačiti druge (zbog straha od nestanka ili iz želje za opstankom). Sve zavisi od toga kakav je odabir u okviru slobodne volje, ali i (naravno) od ostalih položaja u natalnoj karti. Sve zavisi od toga na koju će se stranu osoba svrstati.
Saturn donosi spore promjene, odnosno otpor prema promjenama. On voli spore i sigurne korake, zastajkuje, odnosno kasni, odugovlači i čeka. Treba mu dugo vremena da prihvati odgovornost i donese sudbonosne korake. Ali jednom kada to napravi onda je najbolji u tome, a pošto to čini vrlo rijetko to bude vrlo značajno i snažno (fatalno) utječe na ostatak života. Ove karakteristike u studenom ulaze u "identitet" Hrvatske. 
Ovdje slijede primjeri osoba koje imaju Saturn u ascendentu, a ti primjeri mnogo govore:


Barack Obama

George W. Bush

John McCain
   
Bill Clinton

Jimmy Carter
 
Margaret Thatcher

Camilla, vojvotkinja Cornwalla
Karl Marx

Noam Chomsky

Jawaharlal Nehru
  
Indira Gandhi
   
Sonia Gandhi
Stephen King

Agatha Christie

Hirohito
utorak, 5. kolovoza 2014.

Astrološko "trojstvo"

Astrološko "trojstvo" predstavljaju položaji ascendenta, Sunca i Mjeseca. Ovi položaji predstavljaju tijelo (ascendent), dušu (Sunce) i um (Mjesec) osobe i iz njihovih položaja po znakovima i kućama možemo mnogo zaključiti o općenitom karakteru osobe, o njenim istinskim željama i razlozima za rođenje i o načinu na koji će pokušati ispuniti svoja očekivanja, težnje i želje. Znak ascendenta je bitan jer će odrediti općeniti karakter i način na koji funkcionira inteligencija osobe. Također ovo predstavlja "vanjski identitet", ascendent je mjesto koje u trenutku rođenja izlazi na istočnom horizontu i zato predstavlja energiju koja se rađa, uzdiže (ili izlazi), budi ili koja dolazi na manifestaciju u ovoj životu. Zato ascendent predstavlja karakter koji je vidljiv, odnosno način na koji će se karakter manifestirati u ovom životu. 
Dodatno tome položaj Sunca predstavlja izvorni identitet duše ili to možemo nazvati "unutarnji identitet". Taj položaj govori o tome koja je izvorna želja duše i zbog čega se duša rađa u ovom životu. Položaj Sunca predstavlja "razlog za rođenje". Sunce predstavlja atmu (dušu) svake natalne karte.
Položaj Mjeseca predstavlja "um" odnosno, način na koji osoba pokušava ostvariti svoje želje. Um ima dvije funkcije: prihvaćanje i odbacivanje. Na osnovu onoga što prihvaća i što odbacuje možemo shvatiti interese osobe i načine na koje pokušava ostvariti svoje želje. Obićno prihvaćamo ono što nam se sviđa, a odbacujemo ono što nam se ne sviđa i na osnovu toga postavljamo svoje životne vrijednosti, prioritete i slično.
Na taj način možemo saznati "razlog za rođenje" ili izvornu želju osobe, odnosno "zašto" (Sunce), način na koji će osoba pokušati ostvariti svoje želje, odnosno "kako" (Mjesec) te na koji način će se osoba manifestirati na vanjskom, vidljivom, materijalnom nivou (ascendent).

petak, 1. kolovoza 2014.

Mars i Saturn u konjunkciji

Povodom približavanja Marsa položaju Saturna u tranzitu ovdje su zgode iz "Ramajane" koje lijepo opisuju odnos između Marsa i Saturna. Prva priča govori o razlogu Marsove egzaltacije u znaku pod vladavinom Saturna; Jarcu, dok sljedeća priča govori o razlogu Saturnove debilitacije u Ovnu koji je pod vladavinom Marsa. 


Ravana, kralj rakšasa (demonskih bića), je pobijedio Deve (ili božanska bića) te je mnoge od njih zarobio i podčinio, odnosno natjerao da vrše beznačajne službe na njegovom dvoru. Ravana je bio toliko moćan da je prilikom rođenja njegovog sina Indrađita prisilio sve grahe (planete) da budu u povoljnim položajima tako da rođenje može biti pod pozitivnim utjecajima graha.
Ravana je podčinio grahe na taj način da ih je natjerao da služe kao stepenice po kojima se on uspinje do svog prijestolja. Grahe su bile okrenute licem prema dole tako da je Ravana gazio po njihovim leđima. Jednom je prilikom mudrac Narada Muni bio u posjetu Ravani i razgledavao raskošnu palaču. Narada je bio svjestan toga da je pogled Šanija (Saturna) izuzetno močan. Rečeno je da Saturnov pogled donosi prokletstva, uroke i da započinje ostvarivanje mnogih poteškoća i prepreka te uništenja u životu. Namjera Narade je bila da Šani svojim očima pogleda Ravanu i na taj način započne njegov pad. Zato je sugerirao Ravani da bi možda bilo bolje da grahe leže okrenute licem prema gore jer će na taj način biti još više ponižene, odnosno veliki Ravana će još više uživati u svojoj nadmoći kad bude gledao izraz patnje i bola na licima graha dok bude koračao po njihovim prsima.
Ravani se taj prijedlog svidio te je naredio grahama da se okrenu. Tom je prilikom Šani uspio svojim pogledom pogoditi Ravanu te su tada počele njegove značajne poteškoće. Kasnije je Ravana čuo za moć Šanijevog pogleda te ga zatočio u rupu bez prozora i bilo kakvog otvora, tako da nikoga ne bi mogao pogledati i donijeti nesreću.


Nakon što je Šani neko vrijeme proveo zatočen u rupi susreo se sa Hanumanom. Prilikom Hanumanove potrage za Sitom i njegovog dolaska na Lanku, grad u kojem je prebivao Ravana, Hanuman je dopustio da bude uhvaćen i njegov je rep bio zapaljen od strane Ravaninim vojnika. Hanuman je tada pobjegao vojski Ravane i odlučio svojim plamenim repom zapaliti cijeli grad. Kada je Šani čuo da u gradu vlada nemir i zbrka počeo je pozivati upomoć. Hanuman ga je čuo i odlučio ga je osloboditi iz njegovog zatočeništva.
Šani je izrazio svoju zahvalnost Hanumanu, ali je također rekao da će Hanuman proći kroz poteškoće zato što ga je Šani tom prilikom pogledao. Hanumana je zanimalo kakve će to poteškoće biti. Šanijevo objašnjenje je bilo značajno jer je opisao utjecaj Sade Satija, tranzita Saturna preko natalnog Mjeseca koji traje sedam i pol godina:
Šani je rekao da će prvo "sjesti" na njegovu glavu što će stvoriti pritisak koji će Hanumana natjerati da ode od kuće. Zatim će napustiti svoju ženu i djecu i trebati proći kroz mnoge patnje.
Hanuman mu je odvratio da on nema ženu niti djecu te sa time nema nikakvih problema. Nema niti doma te je njegovo prebivalište pored stopala njegovog voljenog Gospodina Rame.
Šani se je tada smjestio na glavu Hanumana te su zajedno počeli bježati od vojske zloglasnog Ravane. Kako su vojnici gađali Hanumana kamenjem, deblima i sličnim predmetima, Hanuman je mnogo puta glavom lomio prepreke na svom putu i susretao se sa bačenim predmetima. Na taj je način Šani bio povrijeđen te je morao pobjeći i sakriti se.
Tom je prilikom Šani rekao da je Hanuman jedino biće na koje Šanijev utjecaj ne može biti izvršen. Ali iz zahvalnosti što je bio oslobođen poželio je dati blagoslov Hanumanu na što je Hanuman tražio da njegovi štovatelji također ne budu pod utjecajem Šanija.

To je također razlog zašto je Mars (Hanuman) egzaltiran u znaku Jarca koji je pod vladavinom Saturna. Utjecaj Šanija ne dodiruje Hanumana nego mu čak daje snagu, odlučnost, mogućnost utjecaja, pobjede i proboja kroz blokade i prepreke. 


Nakon tog događaja prošlo je neko vrijeme i Hanuman i Šani su se opet susreli:
Dok je vojska Šri Rame gradila most kojim je trebala preći na otok Lanku Hanuman je bio zadužen za čuvanje sigurnosti mosta kako ga neprijatelj ne bi oštetio. Hanuman predstavlja energije Marsa.
Jednog je jutra Hanuman bio uronjen u svoje jutarnje molitve kada je naišao Šani (ili Saturn). Šani je rekao Hanumanu:
"Ja sam najmoćniji Šani, čuo sam da si i ti vrlo moćan i zato te želim testirati. Otvori oči i bori se sa mnom."
Hanuman je otvorio oči i rekao Šaniju:
"Sada sam zaokupljen meditacijom na mog voljenog Gospodina. Nemoj me uznemiravati te me ostavi u miru na neko vrijeme."
No Šani je bio uporan u svojim zahtjevima za borbom. Hanuman je tada produžio svoj rep i obuhvatio Šanija. Stisak Hanumanovog repa je bio toliko snažan da se Šani nije mogao osloboditi. Repom je Hanuman mlatarao amo-tamo i tako se Šani izudarao o okolne stijene. Kada je bol postala neizdrživa Šani je počeo moliti:
"Pusti me, molim te oslobodi me..."
Hanuman je odgovorio:
"Pustiti ću te ako mi obećaš da nikad nećeš zadavati nevolje štovateljima Gospodina Rame."
Šani je morao obećati:
"Napraviti ću to što tražiš. Nikad se neću petljati u karmu osobe koja se preda Gospodinu Rami."
Tada je Šani bio oslobođen te je zamolio Hanumana ako mu može obezbijediti ulje od goruščice kako bi njime ublažio izudarane udove, ogrebotine i rane. Zbog toga postoji običaj da se Saturnu ili Šaniju često nudi ulje goruščice kako bi se zadovoljio.

No, Mars (Hanuman) pobjeđuje Saturna (Šanija) što nam jasno govori kako je Saturn u znaku koji je pod vladavinom Marsa debilitiran (Ovan). Aktivnost i visoka energija Marsa, temperament, strast, ratnički i borbeni (nepobjedivi) duh su osobine koje mogu pobijediti teškog, hladnog, krutog Saturna koji predstavlja kaznu, strah, otpor i odbijanje, razočarenje i frustraciju.


Hanuman je pobjednik i odlikuje ga izuzetna lojalnost, odnosno devocija (bhakti) prema Rami.
Zbog toga što je u mladosti nestašno koristio svoju ogromnu snagu i potencijal bio je proklet da će zaboraviti na svoje moći i neće ih koristiti sve dok za to ne dođe pravi trenutak, odnosno dok se ne ostvare pravi uvjeti da se ta energija (snaga i moć) koristi za uzvišenu službu Svevišnjeg.
Tako smo i svi mi na neki način "prokleti", odnosno zaboravili na svoje potencijale zbog utjecaja okoline koja sputava ono što možemo ili znamo. U trenutku kada je trebalo otići na Lanku i potražiti Situ, pod utjecajem starijeg i iskusnijeg generala Đambavana Hanuman se prisjetio svojih izvornih moći i potencijala koji su bili potisnuti i počeo ih koristiti u pravu svrhu, a to je otkrivanje mjesta na kojem je Sita zatočena, a konačna svrha je zadovoljstvo Rame.
Ako su naši ciljevi u skladu sa višim vrijednostima onda možemo ispravno kanalizirati našu energiju kreativnosti i stvaralaštva i osloboditi ogromnu moć koja je skrivena (ili potisnuta zbog sputavajućeg utjecaja okoline) u nama. Hanuman je služio Ramu koji predstavlja vrhunske principe dharme, religioznosti i pravednosti. Na taj je način mogao iskoristiti svoje potencijale koji su inače stvarali štetu.
Negativna okolina sputava, dok pozitivna okolina oslobađa naše potencijale, a to je jasno vidljivo u ovom primjeru. Sa oslobođenim potencijalima treba nešto i napraviti te je Hanuman skočio preko mora i odletio na Lanku. To je herojsko djelo. S našim oslobođenim potencijalima trebamo biti spremni činiti herojska djela inače potencijali ostaju neiskorišteni.
Lekcija Hanumana nas podučava kako ispravno koristiti energiju: treba postojati viši cilj i usmjerenje, viša svrha, treba postojati disciplina koja je potrebna da bi se ova energija ispravno kanalizirala (Hanuman je bio izuzetno discipliniran i odan borac, poput vrhunskog vojnika), treba postati svjestan svojih potencijala i držati se ispravnog cilja uvijek i zauvijek. Rahu u Djevici, Ketu u Ribama

Od 13.7. na nebu vlada novi trend. To je novi tranzit Rahua i Ketua, odnosno promjena njihovih položaja u sideralnim znakovima (u ovom osvrtu govorimo samo o sideralnim znakovima koje koristimo u đjotiš-vedskoj astrologiji).
U dosadašnjih približno godinu i pol dana Rahu i Ketu su bili u znakovima Vage i Ovna, a od 13.7.2014 godine do 29.1.2016. biti će u znakovima Djevice i Riba. Ovo je novi trend koji ćemo sada opisati.
Rahu je sjeverni Mjesečev čvor koji predstavlja točku uravnoteženja. On predstavlja želju koja ide čak do nivoa fanatične opsesije koja nas navede na manipulaciju i zloupotrebu samo pod izlikom ispunjenja "uzvišene" želje. Zbog toga Rahu predstavlja mjesta i okolnosti na kojima se trebamo uravnotežiti.
Ketu je južni čvor koji predstavlja točku odricanja ili preobrazbe. On govori o neželjenim okolnostima kojih se trebamo odreći ili ih promijeniti, govori o sputanostima koje trebamo odbaciti da bi dostigli oslobođenje u bilo kojem smislu ili konačnu "mokšu" (oslobođenje od utjecaja materijalne energije).


U prošlom periodu su čvorovi bili pozicionirani u znakovima Vage i Ovna, to je zračno-vatrena kombinacija (koja je vladala zadnjih godinu i pol dana, točnije od samog kraja 2012 godina nadalje). Sada se ovaj trend mijenja i čvorovi se nalaze u znakovima Djevice i Riba. Ovo je zemljano-vodena kombinacija i sama promjena u simbolima ovih elemenata govori o promjeni na nivou uravnoteženja, odnosno usmjerenja želja općenito i odricanja od želja. Po nekim autorima Djevica je znak u kojem se Rahu izvrsno osjeća (nazivamo ga "mulatrikona" znak, odnosno mjesto na kojem planeta ostvaruje snažan potencijal). Također znak Riba je "mulatrikona" znak za Ketua. Čvorovi se dakle izvrsno osjećaju u sljedećih godinu i pol dana i mogu ostvariti ono što je njihov izvorni potencijal. 


Rahu u zemljanom znaku Djevice govori o usmjerenju na konkretno i praktično. Djevica je motivirana materijalnim interesom i zna odabrati ono što će joj više koristiti ili na bolji način zadovoljiti njene interese.
Djevica je pod vladavinom Merkura koji predstavlja komunikaciju. Rahu u domenu komunikacije donosi naglost, nepredvidivost, neočekivanost i impulzivnost. U sljedećem periodu imati ćemo potrebu da dokazujemo, objašnjavamo i uvjeravamo, a ako smo razočarani i vrlo vješto kritiziramo, pronalazimo greške i slično.
Osoba koja kritizira druge ustvari želi sebe uzdignuti iznad objekta kritiziranja. Želi sebe prikazati boljim i zaslužnijim. To će napraviti tako da ponizi druge i umanji njihovu vrijednost. Eventualno će sebe prikazati kao žrtvu drugih (okolnosti ili osoba). Rahu je manipulator koji koristi ovakve metode.
Pripazimo zato na odnose u koje stupamo iz poriva služenja ili pomaganja. Taj poriv može biti samo maska za privilegiju koju želimo ostvariti takozvanim "služenjem". Na taj način služenje završi u manipulaciji i zloupotrebi.
Pritom Rahu vrlo vješto koristi racionalizaciju i logiku po kojoj je Djevica poznata. No, ako argumenti nisu utemeljeni u istinskom znanju i iskustvu prije ili kasnije pokazati će se lažnima.
Pozitivna karakteristika ovog tranzita je izvrsna sposobnost za socijalni rad, medicinu ili općenito pomaganje drugima, slušanje njihovih "žalopojki", optuživanja i slično. Tu je također prisutna i sposobnost da radimo teško i naporno, ponekad i bez odgovarajuće naknade ili uzvraćene energije.
Usmjerenje u sljedećem periodu je svakako u služenju, teškom radu, poniznosti, zaboraviti će trebati na "zabavu" i opuštenost, lagodno shvaćanje života i očekivanje da će se "nebo" pobrinuti za naše probleme. 

  
Ravnotežu svemu tome svakako stvara Ketu, opozicija Rahuu.
Ketu se u Ribama osjeća vrlo dobro. To je mjesto gdje može manifestirati potpunu dubinu svoje imaginacije te zaroniti u ocean intuicije i meditacije. S jedne strane imamo naglašene materijalne (ili prizemljene) tendencije Rahua u Djevici, a sa ove strane postoji imaginacija, intuicija, meditacija, želja za uzdizanjem na više nivoe u duhovnom, ali i u materijalnom smislu. Ovo su plodovi našeg truda iz prošlosti koji smo činili u svrhu razvijanja duhovnosti ili uzdizanja u bilo kojem smislu. Sada je pravi trenutak za manifestaciju zrelih rezultata tog truda. I rezultati na tom nivou su samo polazišna točka za ostvarenje naših želja koje ustvari predstavlja Rahu. Odskočna daska za ostvarenje naših želja je intuicija, imaginacija, vjera, religija, filozofija, putovanja, umjetnost, edukacija i duboko razumijevanje srži i suštine svake teme kojom se bavimo. Ovo je odličan period za postavljanje ciljeva i razvijanje vizije uspjeha ili gajenje snova. Ketu daje dobru polaznu točku, a Rahu daje mogućnost da odredimo konkretnu i praktičnu, dobro pripremljenu, isplaniranu i organiziranu strategiju kojom možemo ostvariti uspjeh koji želimo. Na taj način možemo spojiti snove sa konkretnom realizacijom.
Ketu će također donijeti i ravnodušnost ili čak odbojnost prema uspjehu, rastu i napretku u materijalnom smislu jer tobože predstavlja uzvišenu duhovnost koja nije vezana i opterećena materijalnim. To je druga krajnost Ketua. Čvorovi predstavljaju krajnosti i Rahu nas vuče prema fanatičnom ispunjenju želje, a Ketu proizvodi odvojenost, otuđenje, nezainteresiranost i povučenost, odnosno sputanost i ograničenja. Zbog Ketuovog utjecaja neki od nas zalutati će u svijetu snova i utopije, stvoriti svoj svijet iluzija koji je ugodniji od svijeta "okrutne realnosti". Zbog toga se može pojaviti efekt emotivne nedostupnosti ili udaljenosti što može izgledati kao bezosjećajnost za one koji pate ili kojima je potrebna pomoć. Ako izgubimo kontakt sa stvarnošću nestajemo i u duhovnom, ali i u materijalnom smislu i to je opasnost ovog položaja. 


Da bi sve ispalo uravnoteženo treba promatrati položaje Rahua i Ketua u cjelini, kao dvije polovice iste cjeline, koje se međusobno dopunjavaju, nadograđuju i vječno surađuju.
Ponovimo još jednom glavne lekcije ovog tranzita:
Ketu predstavlja dobru polaznu točku u smislu ostvarenja snova koje gajimo već neko vrijeme. On daje viziju i vjeru da se snovi mogu ostvariti. Daje dubinu razumijevanja, edukaciju koja je temelj svega (prije svega treba imati ideju) te daje mogućnost da se usmjerimo prema pozitivnom, odvojimo se prošlosti i sa nadom i optimizmom gledamo u budućnost. Svemu tome dodamo darove intuicije, imaginacije i inteligencije i dobivamo savršen utjecaj Ketua u Ribama.
Sve ovo treba upotrijebiti i raditi marljivo, po zadanom programu i strategiji (koja funkcionira), držati se obaveza, dužnosti i rokova, biti ponizan te služiti i raditi, možda čak i kao radoholičar. Tako možemo dobiti maksimum iz ovog nebeskog utjecaja koje će sljedećih godinu i pol dana utjecati na sve nas.