utorak, 13. rujna 2016.

Osobine astrologa te astrološke kombinacije za dobrog astrologa

Nedavno sam dobio upit o kombinacijama koje bi dobar astrolog u svojoj natalnoj karti trebao imati. Prisjetio sam se navoda iz spisa klasičnog đjotiša o osobinama astrologa te ih navodim na početku, a nakon tih citata navodim kombinacije za dobrog astrologa koje su dali Sanjay Rath te Robert Koch u svojoj knjizi "The spiritual dimensions of vedic astrology".

Osobine i zadaci astrologa

Prenijeti ću ti ovo znanje onako kako sam ga čuo od Brahme. Učenja astrološke znanosti trebaju biti data samo studentima koji su dobri i mirni, koji poštuju starije i prethodnike, koji govore samo istinu i koji poštuju Boga. Jedino na taj način dobar rezultat može slijediti. Učenja ove znanosti ne trebaju se davati studentima koji su nevoljni, ateistima ili prepredenima.

O učeni! Ova znanost je objašnjena od strane Gospodina Brahme mudracu Naradi, a on je u svojoj poniznosti razložio isto mudracu Šaunaki. Ja sam razotkrio isto znanje onakvo kakvo jeste pred tobom. Ovo znanje se nikada ne bi trebalo davati osobama koje su ljubomorne, tupe, arogantne i optužujuće. Ovo vrhovno i pobožno znanje treba se davati pobožnim, odanim, istinoljubivim, inteligentnim, krotkim i uglednim osobama. (. . .) Osoba koja poznanje ovo znanje treba biti sposobna da uspostavi kontrolu svojih osjetila. Povoljna i nepovoljna predviđanja takve osobe obistiniti će se.

Brihat Parašara Hora Šastra

Sljedeće su odlike astrologa: astrolog treba njegovati čistoću, efikasnost, srčanost, elokventnost, treba biti dosjetljiv i mudar, poznavaoc vremena i mjesta, iskren, ne bojažljiv na javnim okupljanjima, ne nadmašen od svojih kolega-studenata, ekspert, slobodan od svih poroka, učen u ritualima preventivnog i kurativnog tipa, angažiran u obožavanju Boga, vršenju strogosti i posta, treba posjedovati veliku moč koja je stvorena njegovim izvanrednim dostignućima u naučnom znanju i treba biti sposoban odgovoriti na sva pitanja koja mu se postave i predložiti mjere za poboljšanje stanja.

Brihat Samhita

Ova uzvišena znanost o astrologiji treba se studirati samo od strane Brahmana. Ispravno učenje ove znanosti vodi osobu do stjecanja obilja, zasluga, spasenja, ugleda i slave. (. . .) Osoba koja je savladala ovu znanost, koja ima dobro znanje matematike, koja vodi pobožan život, koja je istinoljubiva, koja je oslobođena taštine i učena u Vedama, mantrama i tantrama, jedino takva osoba može se nazvati Daivagja ili “vidioc.

Sva predviđanja koja takva osoba da obistiniti će se i nikada neće biti lažna. Učeni podržavaju ovu izjavu. (. . .) Onaj tko je stekao temeljito znanje o različitim Horama, koji je stručnjak u pet Siddhanti, tko ima sposobnost da donese zaključak i tko je iniciran u tajnu mantru od strane prethodnika jedino može poznavati znanje skriveno u horoskopu.

Samo ponizna pitanja zaslužuju odgovor. Ne trebaju se davati predviđanja koja nisu tražena i onome tko ih nije tražio. Također predviđanja kojima je namjera testirati astrologa se ne trebaju davati. Ako astrolog pokuša odgovoriti na ovakva pitanja neće biti sposoban dobiti ispravan odgovor.

Bilo da je to traženo ili ne, ako postoji želja da se zna budućnost, astrolog treba dati predviđanje. Kao što Vašišta Muni kaže: “Oni koji imaju želju da znaju budućnost, bilo da postave pitanje ili ne, zaslužuju da im se da predviđanje”.

Prašna Marga


 Astrološke kombinacije za đjotišija (astrologa) (Sanjay Rath):

  1. Tapaswi yoga: Saturn, Venera i Ketu u trikoni ili konjunkciji. Ova kombinacija se može formirati i ako su dvoje od spomenutih graha u konjunkciji i sa trećom imaju obostrani aspekt.
  2. Rahu i Ketu u svamši (navamša lagni ili karakamši) ili u petoj kući.
  3. Jupiter i Ketu daju znanje o tradiciji i trebaju biti povezani ili se nalaziti na istaknutim položajima.
  4. Atmakaraka u jedanestoj kući ili povezan sa vladarem jedanaeste kuće u raši karti
  5. Matsya yoga (po B.V. Ramanu to je rijetka kombinacija koja je formirana kada se zloćudnici nalaze u ascendentu i devetoj kući, a u petoj su dobroćudnik i zloćudnik dok su u četvrtoj i osmoj kući zloćudnici.
  6. Snažan Mars, kao npr Rućaka mahapuruša yoga.
  7. Istaknute nakšatre su Ašvini, Hasta, Šatabiša. U ovim nakšatrama trebaju biti grahe.
  8. Vladar osme kuće povezan sa kućom znanja.
  9. Dhimantah yoga (formirana je kada su lagna ili vladar lagne povezani sa trećom, petom i šestom kućom. Osoba sa takvom kombinacijom u natalnoj karti traži istinu i želi spoznati uzrok kreacije).


U svojoj knjizi Robert Koch navodi po kojim se pokazateljima mogu vidjeti talenti za đjotiš u natalnoj karti osobe.

1. Jupiter je bitan; predstavlja mudrost, ispravnu prosudbu, diskreciju, ali i sklonost tradiciji i proučavanju znanja koje dolazi iz tradicije. Jupiter govori o intuiciji, ali i percepciji realnosti.
2. Merkur je planeta logike i racionalnosti, matematičkog mjerenja. Predstavlja komunikaciju i govor što je vrlo bitno jer astrolog prenosi poruku svojim riječima.
3. Ketu daje sposobnost da se vidi ono što je očima nevidljivo. Ketu otvara vrata intuitivnoj percepciji i zato je vrlo bitan za astrologe.
4. Kada su Jupiter ili Merkur u konjunkciji sa Ketuom u rasi, navamsa (D-9), dasamsa (D-10) ili siddhamsa (D-24) karti osoba ima talent za đjotiš.
5. Utjecaj Jupitera na desetu kuću i kombinacije koje uključuju povezanost devete i desete kuće sa gore spomenutim planetima predstavljaju talent za đjotiš.
6. "Panapara" kuće (kuće koje slijede kendra kuće ili kardinalne kuće) su vrlo bitne za prosuđivanje sklonosti ka proučavanju đjotiša. To su druga, peta, osma i jedanaesta kuća. Te kuće trebaju biti naglašene položajem snažnih planeta. Ovdje su razlozi zašto:
Druga kuća: predstavlja prirodno učenje i svjesnost. Kao jedanaesta od četvrte kuće govori o rezultatu ili dobitku (domena jedanaeste kuće) znanja (četvrta je mjesto odakle potječe izvorno znanje). Druga kuća je mjesto gdje prebiva Šri, pratilja Višnua. Ona je uvijek zainteresirana za duhovni rast i razvoj svakoga. Osim svega toga ovo je kuća govora koji je u đjotišu bitan.
Peta kuća: predstavlja znanje koje dobijemo kroz formalnu edukaciju. Svako tko daje instrukcije, odnosno znanje, treba ga prvo primiti. Ako je osoba sposobna primiti znanje iz vjerodostojnog izvora, odnosno gurua onda može i djelovati kao guru, davati usmjerenje, inspiraciju i vodstvo. Rahu kao i Jupiter ima aspekt na petu kuću od sebe. Rahu je istraživać i pridonosi talentu za đjotiš.
Osma kuća: mjesto okultnog i znanja o metafizici. To je znanje rezultat zasluga koje je osoba stekla u prošlom životu. Mars ima aspekt na osmu kuću od sebe stoga je i on bitan u određivanju talenta za đjotiš. Mars daje oštrinu razumijevanja, vještinu i praktičnost u upotrebi matematike i logike koja je potrebna u đjotišu. Ovdje također treba razumijeti da osnovu za ispravnu motivaciju i stav općenito u životu pokazuje snaga ascendenta i vladara ascendenta, pete i devete kuće te predstavnika (karake) ovih kuća, a to su Sunce i Jupiter. Tu treba dodati isnagu i povoljnost Atmakaraka grahe. Sama snaga osme kuće bez ispravne motivacije i stava neće biti dovoljna.
Jedanaesta kuća: ona je četvrta kuća (edukacija) od osme (okultne znanosti) i ujedno osma od četvrte kuće. Na taj način jedanaesta govori o edukaciji u okultnim znanjima i metafizici.

Ključna kombinacija za prakticiranje đjotiša:
Vladar lagne (ascendenta) treba biti povezan sa vladarima devete i jedanaeste kuće, a u tu kombinaciju treba biti uključen i Atmakaraka. Planete mogu biti povezane konjunkcijom, međusobnim aspektom ili izmjenom (parivartana yoga).


Nema komentara:

Objavi komentar