nedjelja, 16. ožujka 2014.

PUN MJESEC U DJEVICI

Svaki pun Mjesec je na neki način završetak određene 15-dnevne faze i početak sljedeće faze. No, u ovom slučaju se Sunce nalazi u znaku Riba koji je zadnji znak zodijaka.
Nekoliko stvari o kojima možemo razmišljati danas i sutra:

- "Zadnji" znak zodijaka jasno simbolizira kraj i skori početak nove faze ili mogli bi reći nove astrološke godine. Zato je ovaj pun Mjesec posebno dobar trenutak da napravimo refleksiju svega doživljenoga u prošlo vrijeme i odredimo kurs za budućnost.

- Suprostavljeni su elementi vode i zemlje što govori o kreativnoj kombinaciji mašte i praktičnosti. Iskoristimo maštu na konkretan način, pokušajmo intelektom shvatiti što se treba ili može promijeniti.

- Potrebno je suosjećanje i poistovjećivanje sa žrtvama ili oštećenima, ali opet treba zadržati dozu "hladne glave" ili odvojenosti od patnje ovog svijeta. Ovaj svijet je (po mnogim) mjesto patnje, odnosno patnja je nešto neizbježno, zašto se dodatno opterećivati sa time. Koliko možemo pomoći drugima, ako sebi nismo u mogućnosti pomoći?

- Otvorimo se više komunikaciji, ali suzdržimo od nepotrebnog i rastresenog "brbljanja". Komunicirajmo o ostvarivim vizijama i strategijama koje su nam potrebne da ostvarimo svoje konkretne ciljeve.

- Obratite pažnju na snove koje ćete usnuti noćas.... Sunce je u Ribama. A sutra krenite u ostvarenja onoga što sanjate – Mjesec je pun u praktičnoj Djevici. Ribe daju viziju, a Djevica osigurava detalje koraka kojima stižemo do konačne vizije i snova.

- Usvojimo neke nove dnevne navike koje će nas približiti idealima ili upotrijebimo svoje talente za ostvarenje više svrhe.

- U gomili zbrke koja nas proganja u zadnje vrijeme pokušajmo naći red i smisao, te uzdignuti se na razinu iznad toga. Rodimo se ponovo i poput Djevice krenimo čisti i nevini u novi svijet.


Nema komentara:

Objavi komentar