nedjelja, 9. ožujka 2014.

Šanijev pogled

Kada je kralj Ravana uspio pobijediti i staviti pod kontrolu svih devet graha prisilio ih je da mu služe kao devet stepenica koje vode do njegovog trona. Svako jutro kada je koračao i penjao se do svojeg trona gazio bi po grahama i nanosio im uvrede i bol.
Jednog je dana u posjetu Ravani došao mudrac Narada Muni. Kada je vidio stanje devet graha upitao je Šanija (Saturna) kako je moguće da najmoćnija od svih graha leži zatočena u tako ponižavajućem stanju. Šani je odgovorio da je to zbog toga što grahe leže okrenute licem prema dole i zbog toga su bespomoćne. Kada bi on imao priliku da samo jednom baci svoj zlokobni pogled na Ravanu njegova snaga bi odmah bila uništena.Nakon što je Ravana proveo Naradu kroz svoju veličanstvenu palaču upitao ga je za njegovo mišljenje o svemu što je vidio. Narada je rekao kako je u palači sve savršeno osim jedne stvari. Tvrdio je kako bi bilo bolje kada bi grahe ležale licem okrenutim prema gore tako da Ravana koračajući prema svojem tronu može vidjeti izraz bola i gorčine na njihovim licima i tako se osjećati još više pobjedonosno.
Ravani se taj prijedlog svidio i tako je učinio. No, tada je Šani svojim pogledom mogao oduzeti inteligenciju Ravane, nakon čega je ovaj izgubio moć prosuđivanja i u roku od nekoliko mjeseci kidnapirao Situ što je rezultiralo ratom sa Šri Ramaćandrom i uništenjem Ravane.Pogled Saturna je izuzetno moćan i najjača bića u univerzumu ne mogu se oduprijeti njegovoj snazi. Kada Saturn utječe na prvu, četvrtu, osmu i desetu kuću od ascendenta, natalnog Mjeseca i Arudha lagne (AL) mogu se očekivati poteškoće na raznim nivoima života.
Utjecaj trenutnih tranzita Saturna možete provjeriti u nedavno objavljenom "Kalendaru Saturnove retrogradnosti". Gornji princip trenutno vrijedi za ascendente u Raku, Vagi, Jarcu i Ribama, ali i za Mjesec i AL u tim položajima. Provjerite ove položaje po svom đjotiš horoskopu.

Nema komentara:

Objavi komentar