subota, 30. siječnja 2016.

KETU U VODENJAKU


Rahu i Ketu danas mijenjaju znakove: Rahu je već ušao u sideralni znak Lava, a Ketu u Vodenjaka. Prethodno sam već opisao položaj Rahua u Lavu koji će nas pratiti do 18.8.2017. No, Rahu bez Ketua nije kompletan, on je samo polovica cjeline. Ketu predstavlja opterećenje, a Rahu usmjerenje. Usmjerenje u spomenutom pravcu se dešava zbog opterećenja koje je stvoreno u prošlosti.

Evo što Ketu predstavlja u svom tranzitu kroz Vodenjak:

Predstavlja potrebu da se odvojimo od djelovanja u grupi ili zajednici. Na rasporedu je odvojenost od prijatelja, suradnika, onih koji nas podržavaju, ali i onih koji su suparnici. Ketu u Vodenjaku traži da se uzdignemo iznad tih stvari. To predstavlja suradnju koja uzima u obzir ne samo zadržavanje individualnosti nego i inzistiranje na originalnom pristupu izvorne individualnosti.

Ovo je dobar položaj za društvene reformatore, aktiviste, ali i sve one koji su ekonomski angažirani. U vidu trebamo imati želju da se uzdignemo na viši nivo i odreknemo se nižih energija koje ograničavaju i sputavaju. Vodenjak predstavlja grupe, zajednice, mreže i udruženja. Sa tog nivoa se trebamo uzdignuti do manifestacije individualnosti i originalne izvornosti, odnosno svega onoga što Rahu predstavlja. Čvorovi Rahua i Ketua predstavljaju krajnosti i trebamo se potruditi ostati u ravnoteži između tih karmičkih krajnosti.

Ketu predstavlja uništenje ega i zbog toga nema vezanosti u spomenutim područjima. Ketu želi revoluciju, ali nije vezan i zbog toga su rezultati raštrkani i nestalni/nestabilni. Ketu čini svoje aktivnosti zbog dužnosti prema uzvišenom cilju, nije vezan za rezultat. Zbog toga predstavlja oslobođenje od poistovjećivanja sa iluzijom, Ketu je "mokša-karaka" ili pokazatelj mokše, oslobođenja.
Donosi opterećenja iz prošlih života u područje udruživanja, društvenih odnosa, suradnje u zajednici, ali i ekonomskog rasta i napretka odnosno konačnog rezultata rada koji vršimo kako bi ostvarili svoje želje. Na ovim će područjima postojati potreba preobrazbe. Zato se dešavaju situacije koje pogoduju odricanju dotrajalih i ustajalih vrijednosti i koncepata.

Ketu u Vodenjaku je agent društvene promjene, eksperimentator sa društvenim reformama te inicijator novih pravaca i pokreta u znanosti i filozofiji. Traži se jednakost, ali dominantno usmjerenje je u razvoju individualnosti. U redu je biti drugačiji...Opasnost ovog položaja je u nevezanosti. Možemo djelovati kao reformatori, ali bez preuzimanja odgovornosti za eventualni neuspjeh. U slučaju neuspjeha sve se pripisuje neizbježnoj sudbini, lošoj karmi ili slično.
Ketu ne voli mase i prosjek. Zato se želi izdignuti reformama. Predstavlja opterećenje zajednicom i potrebu za uspostavom vladavine izvorne osobnosti. Ketu u Vodenjaku predstavlja zasićenje običnim, on traži neobično, alternativno pa čak i nakaradno, samo da nije u prosjeku.

Nema komentara:

Objavi komentar