četvrtak, 21. kolovoza 2014.

Vedska žtrvovanja - jagje i puđe

Znanje o žrtvovanjima (sanskrit "jagja") je veoma drevna i moćna znanost. Sve djelatnosti u univerzumu kreću se oko osi žrtvovanja. Žrtvovanja su moćan način na koji možemo preobraziti i utjecati na karmu (sudbinu) osobe. Ona su način koji nam omogućava da kontaktiramo duhovnu razinu i odgovarajuće položaje u hijerarhiji menadžmenta univerzuma. U Atharva vedi je zapisano "ayam yajno vishwasya bhuvanasya naabhihi" (Atharva Veda 9/15/14) što znači "Jagje su središnja točka, centar, ovog univerzuma".

Jagja je akt žrtvovanja koji se može vršiti na razne načine. Uobičajena vedska žrtvovanja upotrebljavaju medij vatre koja je produhovljena recitacijama vedskih mantri i preko tog medija prinose se ponude Svevišnjoj Vrhovnoj Osobi i Njegovim službenicima.

U Bhagavad Giti je rečeno "saha-yajnah prajah srishtva purovacha prajapatih. anena prasavishyadhvam esha vo stvishta-kama-dhuk."(3/10). "Na početku kreacije Gospodin Brahma, stvaraoc univerzuma, nakon što je stvorio žrtvovanja i živa bića preporučio je da se vrše žrtvovanja jer će tim načinom sva živa bića ispuniti svoje materijalne i duhovne želje..." Tokom života nagomilavamo "karmu" ili reakcije na svako naše djelovanje koje će rezultirati u pozitivnim ili negativnim efektima u našim životima. Ponekad se možemo zapitati zašto nam ne ide od ruke dok naši prijatelji vode uspješan život pun napretka i prosperiteta.

Zašto se borimo uprkos tome što ulažemo svu svoju pozitivnu energiju da postanemo uspješni? Ovo pitanje se može pojaviti u umu osobe koja traži odgovore i koja pokušava pronaći rješenje svojih problema. Znanstveni pristup ovom upitu bio bi identificirati problem uz pomoć astrologije koja nam može dati uvide u uzroke sadašnjeg stanja i zatim djelovati na stanje stvari kroz medij žrtvovanja.

Potrebno je uzeti u obzir da žrtvovanja mogu pročistiti našu karmu i učiniti nas uspješnim, ali sa druge strane zahtijevaju da razvijemo čist način života kako se ne bi dalje zapetljavali u ponovno nagomilavanje karme koje može rezultirati kao poteškoća u ovom i/ili sljedećem životu. Sudaršan i Hanuman žrtvovanja se vrše za uklanjanje prepreka u životu, uklanjanje rezultata crne magije, uroka, protiv neprijateljskog ponašanja drugih osoba, za zaštitu od zloćudnog djelovanja duhova i sl.

Planetarna žrtvovanja se vrše kako bi se pojačao povoljan utjecaj planeta i uklonio nepovoljan utjecaj istih. Da bi se odredio tip žrtvovanja koji je potreban kontaktirajte astrologa tako da se osigura maksimalan rezultat žrtvovanja. 


Nema komentara:

Objavi komentar