četvrtak, 21. kolovoza 2014.

B.K.S. Iyengar - Punya Chakra

Sinoć je ovaj svijet napustio B.K.S. Iyengar. Po službenim objavama taj trenutak je nastupio u 3:15 u Puni, Indija.


Položaji planeta u tom trenutku i na tom mjestu govore o tome koje je sljedeće odredište duše. Takva se karta zove "Punya Chakra". "Punya" znači pobožne zasluge, odnosno pozitivni karmički potencijali koje smo zaslužili dobrim djelima u ovom životu. Natalna karta prikazuje potencijale koje osoba nosi iz prošlih života jer je to karta nastala u trenutku rođenja osobe. Tako iz natalne karte možemo presuditi koliko osoba ima potencijala za dostizanja mokše ili oslobođenja od materijalnog svijeta. Ali "Punya Chakra" karta nam govori o aktivnostima koje je osoba napravila u ovom životu te je tako preciznija od natalne karte. Naime natalna karta nastala u trenutku rođenja ne može govoriti koje će odabire osnovane na slobodnoj volji i mogućnosti izbora osoba u životu napraviti te time zaslužiti sljedeće odredište. Rijetko radim ovakve analize, ali kad je riječ o velikim osobama, yogijima poput B.K.S. Iyengara, vrlo je zanimljivo vidjeti na koji način odabiri koje tokom života napravimo djeluju na sudbinu nakon života.Po datom vremenu ascendent u punya chakra karti pada u znak Blizanca.
1 - Prvi kriterij za ocjenjivanje ove karte su slabosti koje ćemo pokušati pronaći. Tokom života razvijamo slabosti, a Vede govore o 6 neprijatelja uma (ili 6 slabosti): požuda (Venera), bijes (Mars), pohlepa (Saturn), iluzija (Mjesec), ludilo (Sunce) i zavist (Merkur).
Iz šeste kuće ove karte ocjenjujemo slabosti i pošto je šesta kuća prazna, nema niti jedne planete, zaključujemo da tokom života nisu razvijene slabosti koje bi označivale potrebu uravnoteženja i discipliniranja nakon smrti.
2 - Drugi kriterij je osma kuća ove karte koja govori o grijehu napravljenom u ovom životu. Slabosti su greške koje radimo u odnosu prema sebi samima, a grijesi su negativne aktivnosti koje činimo drugima. Isto kao i šesta kuća i osma nema niti jednu planetu i zaključak je isti: tokom života nisu napravljeni grijesi koji bi zahtijevali kaznu nakon smrti. Čak štoviše opozicija Jupitera i Venere, direktan aspekt ova dva dobrućudnika, na osmu kuću, govori o božanskoj milosti i zaštiti koja oprašta eventualne moguće greške i slabosti. Jupiter posebno pokazuje milost gurua ili zaštitu Boga. Postoji također aspekt Jupitera na šestu kuću (slabosti) te također i u ovom slučaju možemo reći da su eventualne slabosti (ako i postoje) oproštene i izbrisane.
3 – Dvanaesta kuća ove karte označava sljedeće odredište. Ovdje nemamo niti jedne planete, a vladar ove kuće Venera je u uskoj konjunkciji sa Jupiterom. Ova konjunkcija znači da je moguće sljedeće odredište neki od viših planetarnih sistema (od najviše Satyaloke, preko Tapaloke i Janaloke do Maharloke). No, postoji također aspekt Marsa koji je u konjunkciji sa Saturnom što bi moglo značiti da se Iyengar zbog želje za daljnjim razvijanjem discipline yoge ponovo vratio na zemlju. Ako je to slučaj onda će zbog utjecaja Jupitera njegovo rođenje biti vrlo visoko, odnosno biti će rođen u pobožnoj obitelji visokog statusa.
4 – Sedma kuća punya chakra karte je kuća smrti i ponovnog rođenja. Ako osoba dostiže mokšu ili oslobođenje od ponovnog rođenja i svih materijalnih vezanosti ova bi kuća trebala biti prazna i oslobođena utjecaja. Tako je i slučaj u ovoj karti. Jedini aspekti koji postoje su aspekti Mjeseca (samilost) i Saturna (želja za služenjem). Ako postoji sljedeće rođenje bilo gdje u univerzumu onda je ono motivirano samilošću, željom za pomaganjem i služenjem onih kojima je to potrebno.
5 – Ascendent u punya chakra karti govori o okolnostima smrti i što se dešava sa dušom odmah nakon smrti. Planete u ascendentu govore o periodu koji treba proći do sljedećeg rođenja. Pošto je Mjesec ovdje, u ascendentu, na prvom stupnju Blizanca, on predstavlja najkraći mogući period do sljedećeg rođenja, a to je dvanaest dana. "Yogi se ne može plašiti smrti, zato što je oživio svaku stanicu svojega tijela. Bojimo se smrti zato što se bojimo da nismo živjeli. Yogi je živio."

Nema komentara:

Objavi komentar