nedjelja, 1. rujna 2013.

Dvanaesta kuća je most

Sunce u dvanaestoj kući predstavlja most između materijalnoga i duhovnog.
Poanta mosta je da treba biti čvrsto utemeljen u obje strane (krajnosti) kako bi bio stabilan. Ne možete izgraditi most u zraku... ili bez oslonca...
Taj se princip može primijeniti svaki put u životu kada želimo preći sa jednog nivoa na drugi, sljedeći nivo. 


Možda želimo unaprijediti standard života, usvojiti neke nove i bolje navike, naučiti neku novu vještinu ili znanje i tako se izdignuti i poboljšati na ovaj ili onaj način.
No, uvijek vrijedi isto pravilo, a to je da se trebamo otisnuti preko mosta koji ima čvrsto i stabilno uporište na obje strane i napraviti prelazak koji je potreban.
Dvanaesta kuća je poznata između ostalog i kao kuća duhovnosti i zato simbol Sunca u dvanaestoj kući predstavlja težnju ka duhovnosti. Dvanaesta kuća spaja jedanaestu i prvu kuću; to znači da počinje u jedanaestoj - mjestu obilja, materijalnih dobitaka, prosperiteta, napretka, proboja u materijalnom smislu, stjecanja i postizanja i završava u prvoj - izvornom jastvu ili osobi samoj. Dvanaesta kuća stvara spoj (ili most) između te dvije okolnosti života. Znači da koristi "materijalno" kako bi se uzdignula do duhovnog ili višeg stanja na ovaj ili onaj način.
Sunce je poput putokaza koji predstavlja svjetlost, usmjerenje, snažnu želju da se krene na taj put...
To je samo početak značenja dvanaeste kuće, nastavak uskoro ...

Dvanaesta kuća horoskopa predstavlja "most" iz jednog stanja u drugo stanje. U nekom konačnom smislu ovaj most predstavlja put iz materijalnoga svijeta u duhovni svijet i zato je dvanaesta kuća mjesto "mokše" ili konačnog oslobođenja (emancipacije) od utjecaja materijalne energije. 


 Sunce na ovom položaju predstavlja svjetlost koja osvjetljava ovaj put i želju duše da ostvari rezultate na ovom putu. No, Mjesec u dvanaestoj kući pokazuje mentalnu odvojenost koja pogoduje askezi ili mentalnoj disciplini koja uključuje odricanje od nižih vrijednosti kako bi se stekle više vrijednosti. Nužno je da se bude svjestan koje su to više vrijednosti kako bi se one mogle dostići, nužno je imati vodiča na tom putu jer kažu; duhovni je put poput oštrice brijača, možeš se jako dobro oštrinom poslužiti iobrijati se, ali možeš se i vrlo lako porezati.
Ponekad osoba sa Mjesecom u dvanaestoj kući "zaluta" u svijet iluzija jer nema jasnu predstavu o onome što želi ili jednostavno nema vodiča u životu. Zato dvanaesta kuća predstavlja mjesto gdje završavaju naše iluzije o ovom svijetu i pronalazi se istina o realnosti. Kao što Mjesec može govoriti o osobi koja je mentalno zalutala, tako i Sunce može govoriti o osobi koja je duhovno zalutala, odnosno smatra da su niže vrijednosti one koje su prave. To je funkcija ega; stvoriti lažne vrijednosti i obmanuti dušu. Na duhovnom putu dese se takve zamke koje tragaoc za istinom treba prepoznati. Sunce predstavlja ego i ponos i to je njegova zamka koju na putu otkrivanja istine može postaviti
pred nas... 


U procesu napuštanja starog i dotrajalog i prihvaćanja novog neizbježno moramo odbaciti one stvari i okolnosti koje nisu u skladu sa našim novim ciljem ili smjerom koji smo odabrali ili nam je dodijeljen. Dvanaesta kuća je zato kuća odricanja, odvojenosti, izolacije i gubitka. No, materijalni gubitak može značiti duhovni dobitak. Isto može biti i obratno; materijalni napredak može značiti i duhovni gubitak. Rijetki su ljudi koji su čvrsto utemeljeni na obje strane ili bolje rečeno spojeni sa višom prirodom i na taj način nisu pod utjecajem niže materijalne prirode koja obmanjuje dušu i zamagljuje njen pravi interes. Zato za sve nas koji živimo u materijalnom svijetu još uvijek vrijedi utjecaj materijalne energije koji kaže da postoji opasnost u materijalnom dobitku jer za sobom povlači potencijal duhovnog gubitka.
No, poanta prelaska preko ovog mosta je odbijanje onih stvari koje ne pridonose cilju. Život treba pojednostavniti i uskladiti ga sa višom svrhom. Stvari koje posjedujemo mogu posjedovati nas. To se odnosi na materijalne stvari, ali i na ideje, imenovanja, odnosno imiđ i reputaciju koju si stvaramo. Dvanaesta kuća nas želi odvojiti od lažnih imenovanja i spojiti na prave vrijednosti.
Planete u ovoj kući će djelovati sukladno ovim principima, ali i specifičnim karakteristikama u natalnoj karti osobe. 


Ponekad se desi da zbog vezanosti patimo u trenutku kada se tih vezanosti trebamo odreći. To je upravo zadatak dvanaeste kuće. Ona nas stavlja u stanje izolacije kako bi se odrekli onoga što nam nije potrebno. Problem je samo u vezanosti na stvari i okolnosti koje su nam zapravo štetne.
To je poput čovjeka koji pokušava preplivati rijeku dok na leđima nosi ruksak pun kamenja. Vezanost za kamenje (loše navike, poistovjećivanje sa lažnim vrijednostima i slično) sputava i opterećuje osobu u prelasku, ali može je i u potpunosti onemogućiti. Možemo se utopiti u rijeci ili izgubiti u iluziji, a najčešće ljudi odustanu od prelaska jer ne mogu promijeniti u sebi ono što ih sputava.
Što je naša prepreka koja nas sprječava da "prijeđemo rijeku"? Ako bi čovjek odbacio ruksak loših navika bez problema bi prešao na drugu stranu rijeke. Tada bi se naravno osjećao olakšanim i ispunjenim zbog dostignuća cilja.

Nema komentara:

Objavi komentar