četvrtak, 25. prosinca 2014.

Dijelovi đjotiša - Vedske Astrologije

Mahariši Parašara dijeli đjotiš na 3 dijela; horu, ganitu i samhitu. Te djelove nazivamo skande. Pandit Harihara ta tri dijela dijeli na daljnih 6 dijelova (anga); đataka, gola, nimita, prašna, muhurta i ganita. U ganita skandu spadaju gola i ganita, u hora skandu spadaju djelimično đataka, prašna, muhurta i nimita. U samhita skandu spada nimita u cijelosti. Gola sa bavi sa planetarnim sistemima, sa njihovim svojstvima odnosno sa prostornom astronomijom. Ganita govori o astrološkim i astronomskim proračunima na osnovi kojih odredimo položaje planeta u određenom trenutku. Hora skanda je pojašnjenje astrologije pomoću koje možemo na osnovu horoskopa rođenja tumačiti sudbinu osobe ili događaja. Đataka nam govori o tumačenju natalnih karti, prašna o tome kako odgovoriti na određena pitanja pomoću horoskopa, muhurta proučava utjecaje određenih vremenskih perioda dok je nimita znanost o pretkazanjima i znamenjima.

Samhita skanda ne govori samo o značenju znamenja već i o raznim nebeskim i prirodnim pojavama pomoću kojih možemo određene događaje predviditi. Kao što smo opisali u uvodnom članku prvo stvoreno biće u univerzumu, Brahma naselio je univerzum i svojim direktnim potomcima predao duhovno znanje, Vede, ukljućujući znanje o đjotišu, astrologiji. Jedan od Brahminih sinova bio je i mudrac Bhrigu, a praunuk Brahme bio je mudrac Parašara. Ova dva mudraca su osnovala dvije velike astrološke škole i njihovo nasljeđe se slijedi još i dan danas u Indiji. Astrološka škola Maharišija Parašare predstavlja znanje koje dolazi od Brihaspatija ili Jupitera, koji je duhovni učitelj, guru, božanskih bića koja nastanjuju rajske predjele univerzuma.

Škola Mahariši Bhrigua danas je najaktivnija na području južne Indije gdje se govore jezici tamil i telugu. Ovo naslijeđe prenosi znanje koje potiče od Šukraćarje, Venere, koji igra ulogu učitelja materijalističkih osoba. Do današnjih dana su sačuvani brojni spisi u tamilskom jeziku koje upotrebljavaju Bhrigu astrolozi. U srednjem vijeku oblikuje se treća smjer koju nazivamo tađaka ili javana đataka. Ona je po određenim metodama slična perzijskoj, odnodno klasičnoj grčkoj astrologiji, ali to ne znači da taj dio znanja potiče od Grka i da nije dio izvorne Vedske astrologije. Metode tađaka astrologije upotrebljavamo pri tzv. prašna horoskopima, godišnjim horoskopima i progresijama. Informacije koje možete naći na ovim stranicama potiču uglavnom iz velikog djela Maharišija Parašare "Brihat Parašara Hora Šastra" koje, kao jedan od najstarijih astroloških spisa, predstavlja osnovu za proučavanje Vedske astrologije, i iz nekih spisa srodnih učenju Maharišija Parašare. 


Nema komentara:

Objavi komentar