ponedjeljak, 21. travnja 2014.

Vremenska razdoblja - periodi u đjotišu

Tehnika koja je specifična za Vedsku astrologiju je tehnika određivanja različitih sistema vremenskih perioda zvanih Daše. Parašara Muni opisuje pregršt Daša od kojih svaka govori o određenom tipu rezultata. Daša koja je najčešće u upotrebi je Vimšotari Daša, a u "Brihat Parašara Hora Šastri" su opisane i sljedeće Daše; Aštotari, Šodasotari, Panćotari, Šatabdika, ćaturšitisama, Dvisaptatisama, Šastihajani, Kalaćakra, Ćara, Stira, Kendra, Manduka, Šula, Drig, Yogini, Naisargik, Aštavarga i druge. Postoje i mnoge druge Daše koje nisu ovdje spomenute, ali su u upotrebi od strane mnogih astrologa. Periodi svake Daše se računaju na različiti način. Npr. periodi u Vimšotari Daši se računaju na osnovi položaja Mjeseca u natalnom horoskopu. Prema položaju Mjeseca određuje se početna točka perioda. Zatim slijede periodi po unaprijed određenom redu i duljini trajanja.

U Vimšotari Daši vremenski periodi su vladani od strane planeta, npr. period Jupitera traje 16 godina. Svaki period se djeli u mnogo podperioda tako da se može ići daleko u detaljne podperiode od po nekoliko dana. Efekti različitih perioda su opisani u mnogim knjigama. U nekim Dašama periodi nisu vladani od strane planeta nego od strane znakova. Gore pomenute Daše se koriste u posebnim uvjetima i u specijalne svrhe. Npr. Aštotari daša se treba koristiti ako Rahu nije u ascendentu i ako nije u petoj ili devetoj kući ili u jednoj od "ugaonih" (kendra) kuća (prvoj, četvrtoj, sedmoj i desetoj) od vladara ascendenta te ako je osoba rođena danju tokom četrnaestodnevnice u kojoj Mjesec opada ili noću tokom četrnaestodnevnice u kojoj Mjesec raste. Neke druge Daše se mogu upotrijebiti ako želimo promatrati razvoj događaja samo jednog aspekta života.

Npr. Su Daša opisuje imovinsko stanje osobe, Drig Daša duhovne aktivnosti, Šula Daša nesreće i smrt i sl. Na taj način možemo predvidjeti loše i dobre periode različitih aspekata života. Parašara Muni posebno ističe Vimšotari Dašu i Kalaćakra Dašu kao univerzalno upotrebljive u svim okolnostima. Uz sve ostale Daše, koje možemo upotrebljavati u posebnim slučajevima i za ocjenjivanje kvalitete određenog trenutka i pojedinog dijela cjelokupnog životnog ciklusa, sistem vremenskih perioda je moćno oruđe predviđanja koje nam Vedska astrologija razotkriva i daje na raspolaganje.


Osobno najviše upotrebljavam "Vimšotari Daša" periode jer su općeniti i govore o rezultatima na svim nivoima života. Zatim koristim i "Narajana Daša" periode jer se odlično slažu sa "Vimšotari daša" periodima. 

Vimšotari Daša periodi izračunavaju se na osnovu položaja Mjeseca u trenutku rođenja i stoga govore o raspoloženju odnosno o našoj percepciji o vanjskim događajima. Oni djeluju na nivou raspoloženja ili bolje rečeno to su periodi „subjektivne realnosti“. Narajana Daša periodi su znakovni periodi i djeluju na vanjskom nivou, nivou vanjskih konkretnih događaja, okolnosti, osoba i slično, odnosno predstavljaju periode „objektivne realnosti“.
Zato u tumačenjima mogu ponekad postojati kontradiktorne razlike jer naš doživljaj može biti drugačiji od konkretne realnosti. Ali to je samo znak da naša percepcija nije i ne treba biti pod utjecajem vanjskih događaja. Dobro je da čovjek zadrži optimizam i nadu u situacijama konflikta, sukoba i prepreka. Tada je moguće prevazići ili uopće ne primijetiti razmirice koje postoje.

Nema komentara:

Objavi komentar