subota, 28. lipnja 2014.

JUPITEROV TRANZIT U ODNOSU NA NATALNU KARTU HRVATSKE U SLJEDEĆIH GODINU DANA

Sljedećih godinu dana (točnije do 14.7.2015.) Jupiter će putovati kroz sideralno zviježđe Raka. U natalnoj karti Republike Hrvatske ovaj predio neba je deveta kuća. Jupiterov tranzit kroz devetu kuću je izuzetno povoljan trenutak, daruje nove mogućnosti i prilike, blagoslivlja sa mudrošću i blagonaklonošću pretpostavljenih ili prethodnika i slično. Još više tome u prilog govori činjenica da je Jupiter u zviježđu Raka egzaltiran, što znači da može manifestirati vrhunac svoje pozitivne energije ekspanzije znanja, mudrosti, velikodušnosti, samilosti i slično. 


U natalnoj karti Hrvatske u devetoj kući nalazi se i natalni Jupiter, ali i Mars i Venera. Mars i Venera doduše tvore kombinaciju koju nazivamo „Vipareta rađa joga“. Ova kombinacija govori o tome da će neke od prepreka na putu razvoja i napretka Hrvatske biti uklonjene bez utjecaja Hrvatske, to možemo nazvati „zaštitom više sile“. No, prilikom uklanjanja nekih problema i poteškoća određene okolnosti mogu nastradati. Što/tko može biti oštećen u cijelom procesu uklanjanja prepreka? U prvom redu Jupiter će pokazati događaje/ljude/okolnosti koji mogu pretrpiti štetu uslijed uklanjanja blokada; to su saveznici, pomagači, instruktori, učitelji, intelektualci, svećenici, mentori ili predstavnici autoriteta, tradicije, kulture ili religije. Pošto je Jupiter vladar druge i pete kuće ove karte on također govori o financijskim mogućnostima i ekspanziji osobne energije kroz kreativnost, inventivnost, primijenjenu inteligenciju i slično. U ovogodišnjem tranzitu Jupiter može pokrenuti takve događaje, pogotovo u prvoj polovici 2015 godine.
To je samo jedan efekt ovog tranzita. Općenito možemo reći da država Hrvatska ulazi u jedan povoljniji period; prvo zbog povoljnog i ekspanzionističkog utjecaja Jupitera u kući sreće i morala, a nakon toga slijede i promjene položaja Rahua (tokom srpnja 2014) ,a početkom zime i Saturna (u studenom 2014). 


Prethodni period od godinu dana i više bio je poprilično napet. Moguće je da su se pojavile određene prilike za promjenu i preobrazbu, no koliko smo tih prilika iskoristili da bi se zaista transformirali. To je također bio period zaduživanja, mogućih novih investicija, rješavanja zaostalih pitanja u pogledu nekih sudskih procesa i slično. Sljedeća godina donosi oslobađanje kreativne energije i otvaranje vrata novim mogućnostima, ali i povoljnost na nivou partnerstva i suradnje.

Nema komentara:

Objavi komentar