nedjelja, 17. studenoga 2013.

Kartika Purnima - pun Mjesec 17.11.2013.

Današnji pun Mjesec ima bogatu simboliku u tradiciji.
Ovaj pun Mjesec dešava se na samom početku sideralnog znaka Bika. To je sazviježđe koje se naziva Kritika. Simbol ovog sazviježđa je britva, a božanstvo koje vlada ovim djelom neba je Agni ili vladar vatre. Simboli oštrine i vatre objašnjavaju penetrirajuću moć ovog sazviježđa i svrhu pročišćenja (vatra je simbol prošišćenja). Na ovom dijelu neba nalaze se Plejade, skupina zvijezda koje su povezane sa rođenjem Kartikeje, sina poluboga Šive. 


Kartikeja je rođen iz sjemena Šive. On je moćan ratnik koji je rođen sa svrhom pobjede nad zlim demonima koji su uznemirivali mir univerzuma.
Prilikom pokušaja polubogova da pobijede demonske elemente u univerzumu od strane Višnua je rečeno da demone može pobijediti jedino osoba koja je rođena iz sjemena Šive. Šiva je tada meditirao na obroncima Himalaja i zato su polubogovi zadužili Kamadeva, poluboga požude (popularno poznatog kao Kupid) da Šivu probudi iz meditacije. Kamadeva je ispalio svoju strelicu čiji je cilj bio da probudi požudu kod Šive što bi na kraju rezultiralo sjedinjenjem Šive i Parvati iz kojeg bi bio rođen sin koji je trebao pobijediti demone. No, Šiva se zaista probudio iz meditacije, ali je bio vrlo ljutit i vatrom je iz svog trećeg oka spalio tijelo Kamadeva koji je nastavio egzistirati u mentalnom tijelu. Ova egzistencija poluboga požude u mentalnom tijelu pokazuje da požuda prvenstveno pogađa um (ili mentalno stanje osobe), a kasnije se prenosi na tijelo i izgara ga poput vatre. Još jedno značenje je da prava ljubav nije samo tjelesna ljubav, već treba sadržati i suptilne ili mentalne, elemente privrženosti i intimnosti.
Vatra koja je izlazila iz Šivinog trećeg oka je pretvorena u šest iskri koje su pale u Gangu i iz tih iskri su rođene sestre poznate pod imenom Kritike (Plejade).
Nakon ove zgode Šiva se sjedinio sa Parvati i dio njegovog sjemena je pao na zemlju i prijetio da će spaliti cijeli univerzum i jedino je Agni, kao vladar vatre, mogao prenijeti to sjeme do svete rijeke Gange gdje je vatrena moć sjemena trebala biti smirena. Na taj je način rođen Kartikeja, a ime je dobio jer su se o njemu brinule sestre Kritike koje su ranije dospjele na ovaj dio rijeke Gange. Kasnije je Parvati sjedinila šest sestara Kritike u jednu osobu i zbog toga je Kartikeja često prikazan kao osoba sa šest glava. 

 
Simbolika Kritika ili Kartikeje je briga za druge kako bi ratnik (pobjednik) mogao biti stvoren. Tu je također simbolika kontrole požude, ali i simbolika lažne optužbe. Plejade se također zovu i "sestre koje plaču" i povezane su sa tugom i lažnom optužbom. U jednoj je verziji priče Agni bio taj koji je donio šest vatrenih iskri koje su izletile iz Šivinog čela i sačekao je da se na tom mjestu pojave žene koje bi bile pogodne da u njih postavi Šivine iskre. Tu su se pojavile sestre koje su drhtale od hladnoće i tako su vrlo rado prihvatile vatru koja je u njima začela djecu. Optužene od svojih muževa za nevjeru šest plačnih sestara je pretvoreno u zvijezde na nebu (Plejade), a prilikom uzdizanja na nebo ostavile su za sobom začetu djecu koje su kasnije vodile brigu o novorođenom Kartikeji.
Smisao sazviježđa Kritika je vatra i pročišćavajuća moć plamena, no taj smisao može uroditi plodom jedino ako postoji i znanje i čistoća. Na taj se način može pokrenuti ispravljanje grešaka iz prošlosti i konačno dolaženje do istine ili ispravnosti.


Pošto je jedna od zvijezda u sazviježđu Plejade naziva Algol i poznata je kao najagresivnija zvijezda zodijaka povezati ćemo značenje ove zvijezde sa događajem koji se kasnije desio upravo na današnji dan punog Mjeseca u mjesecu Kartika (Kartika Purnima).
Na današnji dan su uništene demonske tvrđave ili tri grada demona koji su se zvali Tripurasura. Tri sina demona Tarake, koji je bio ubijen upravo od Kartikeje, naslijedili su od oca želju za osvetom.
Zbog strogosti koje su vršili dobili su Brahmin blagoslov da mogu imati tri velebne tvrđave koje će biti velike poput metropola i koje će letjeti univerzumom. Te tvrđave su trebale egzistirati tisuću godina i mogu biti uništene jednom jedinom strijelom jedino u trenutku kada se sve tri tvrđave postave tako da ih jedna strijela istovremeno može pogoditi. Naizgled nemogući zadatak za uništenje ova tri leteća grada koji je stanovnicima ovih gradova pružao sigurnost.
Stanovnici ovih gradova slijedili su upute Veda i bili odani moralnim načelima dharme. Zbog toga nisu mogli biti uništeni jer polubogovi ne mogu uništiti osobe koje slijede vedska načela dharme i viših vrijednosti života. No, lukavi Višnu je smislio plan kako će ova tri grada biti uništena. Prvo je trebalo biti osigurano da stanovnici ovih gradova postanu bezbožni i na taj način privuku nemilost polubogova. Zato se sam Višnu pojavio u obliku propovijednika imenom Arihant koji je propovijedao religiju bezbožnosti. To je činio toliko uvjerljivo da je čak i sam Narada Muni, jedan od najvećih mudraca, bio preobraćen na ovu novu religiju. Narada Muni je zatim otišao kod najstarijeg od tri braće i počeo promovirati novu religiju. Pošto je utjecaj Narade Munija ogroman vladar letećeg grada povjerovao je i preobratio se na ovu novu posebno zanimljivu religiju. U tome su ga slijedila i ostala dva brata. Na taj je način bilo osigurano da stanovništvo ovih gradova vremenom zaboravi na vedske principe dharme i morala. 
Tada je došao i taj trenutak u kojem su se tri tvrđave koje su slobodno plovile prostorom univerzuma postavile u jedan pravac koji je bio pod dohvatom Šivine strijele. Šiva je jednom jedinom strijelom zapalio sva tri grada koja su spaljena u prah i pepeo.
Na taj način uništenje ova tri grada koji se zajedno zovu Tripurasura predstavlja pobjedu dobra nad zlim i obezglavljenje lažne religije i nemorala. 


Algol je vrlo agresivna zvijezda čija se simbolika povezuje sa obezglavljenjem ili masovnim uništenjem. Ova priča govori upravo o tome. 

 
Osim svega što je već spomenuto na današnji dan punog Mjeseca pojavio se Matsya avatara, poslanik Višnua, koji je od potopa spasio čovječanstvo (priča je nalik biblijskoj priči o Noi i njegovoj arci).
Ovo je također dan Krišninog plesa sa svojim pratiljam gopijama i dan kada se Tulasi devi (jedna od Krišninih pratilja) pojavila u materijalnom svijetu u obliku svete biljke Tulasi.

Nema komentara:

Objavi komentar